„A LÉTA BĚŽÍ …“
Úvodní znělka slavnostního koncertu v Havířově dne 16.11.2016 konanému ku příležitosti 60. výročí založení ZUŠ Bohuslava Martinů