Ve dnech 24. – 26. listopadu se uskutečnil již 19. ročník mezinárodní pěvecké soutěže v Olomouci, které se pravidelně účastní žáci pěveckého oddělení. Celkem naší školu reprezentovalo 15 zpěváků ze tříd p. uč. MgA. Idy Gaidošové, Zuzany Gajanové, DiS. art. a Oldřišky Honsové. Za klavírní “maratón” při doprovázení dětí patří velké poděkování paní ředitelce MgA. Terezii Krainové. Všem žákům i jejich vyučujícím velice gratulujeme ke krásným výsledkům!
Výsledky:
1. cena
Johana Žofie Muchová – zároveň absolutní vítězka všech jednokolových soutěžících  -tj.1. – 4. kategorie (tř. O. Honsová)
Anežka Jeklová (tř. Z. Gajanová)
David Kaleta (tř. O. Honsová)
Rozárie Kučevová (tř. O. Honsová)
Tina Šafářová (tř. I. Gaidošová)
2. cena
Sára Bernatíková (tř. I. Gaidošová)
Adéla Folwarczná (tř. Z. Gajanová)
Adéla Holešová (tř. O. Honsová)
3. cena
Aneta Barvíková (tř. O. Honsová)
Jiří Jekl (tř. O. Honsová)
Štěpán Jekl (tř. O. Honsová)
Krystyna Tomanová (tř. I. Gaidošová)
Čestné uznání
Barbora Plevová (tř. Z. Gajanová)
Valérie Gajanová (tř. Z. Gajanová)


Skip to content