Individuální studium hudební nauky

Podmínky pro individuální studium předmětu hudební nauka

ŽÁKŮM, KTEŘÍ ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ NEMOHOU NAVŠTĚVOVAT HODINY HUDEBNÍ NAUKY, POSKYTUJEME INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM, JEHOŽ VÝUKA PROBÍHÁ  V KONZULTAČNÍCH HODINÁCH MINIMÁLNĚ JEDNOU ZA DVA MĚSÍCE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ S VYUČUJÍCÍM PEDAGOGEM.

KONZULTACE KLADE DŮRAZ NA SAMOSTUDIUM A Z TOHOTO DŮVODU NENÍ PRO 1. – 3. ROČNÍK INDIVIDUÁLNÍ  VÝUKA DOPORUČENA  A BUDE UMOŽNĚNA JEN VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH A PO KONZULTACI S ŘEDITELEM ŠKOLY.

PODMÍNKY PRO INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM:

1. ŘÁDNĚ VYPLNĚNÁ ŽÁDOST, SCHVÁLENÁ ŘEDITELEM ŠKOLY (k vyzvednutí na sekretariátu školy)

2. VYZVEDNUTÍ PRACOVNÍHO SEŠITU (u příslušné paní učitelky HN) –  MARTIN VOZAR HUDEBNÍ NAUKA (PRO PŘÍSLUŠNÝ ROČNÍK)

3. ÚSPĚŠNÉ VYPRACOVÁNÍ POLOLETNÍHO TESTU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dle §1, odst. 8, Vyhlášky 71/2005 Sb. ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

Na základě závazných Informací k vyplňování vysvědčení v základních uměleckých školách od školního roku 2005/06, č.j. 269/2006-22 platí:

jestliže žák nebyl z některého povinného předmětu hodnocen (podle § 3 odst. 8 vyhlášky 71/2005 Sb.), škola vydá žákovi vysvědčení až po uzavření hodnocení, tedy až po úspěšně zvládnutém přezkoušení.

ředitelství:

MgA. Terezie Krainová – ředitelka | krainova.t@zusbm.cz

Mgr. art. Jan Soukup – statutární zástupce ředitelky pro výtvarný, literárně-dramatický a taneční obor  | soukup.j@zusbm.cz 

MgA. Stanislava Riemer – zástupkyně ředitelky pro hudební obor | riemer.s@zusbm.cz   

úřední hodiny sekretariátu: 8:00 – 15:30

Koncertní sál:

Sadová 29 736 01 Havířov-Město +420 596 813 637  |  +420 775 672 598

Výtvarný a Literárně-dramatický obor:

A.Jiráska 2 (budova bývalého Naturproduktu) 736 01 Havířov-Podlesí

+420 596 813 679 |  +420 776 672 596

sekretariat@zusbm.cz

zusbm@po-msk.cz – podatelna

Datová schránkawp7fdz3

Na Schodech 256/1 736 01 Havířov-Město IČ: 62331663 bank.spojení: 41233791/0100 +420 596 813 128  |  +420 775 672 595