Gratulujeme našim žákům k umístění ve výtvarné soutěži “Evropa ve škole”.

2. místo
Anna Maria Halamka (tř. uč. Marie Oczková)

čestné uznání
Irena Recmanová (tř. uč. Dagmar Štefková, ak. mal.)

Vaše ZUŠ