HISTORIE ŠKOLY

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, příspěvková organizace poskytuje základní
umělecké vzdělání dětem a mládeži od 5 do 25 let a připravuje nadané žáky k talentovým přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy.

Škola zřizuje obor hudební, taneční, výtvarný. V září 2005 otevřela také obor literárně dramatický. Celková kapacita je 1.052 žáků.

Organizace výuky je řízena vyhláškou a učebními plány,schválenými MŠMT ČR a Školním vzdělávacím programem. Výuka probíhá formou individuální (nástrojová a pěvecká), skupinové (nástrojová, pěvecká, komorní hra) a kolektivní (soubory, orchestry, hudební nauka, pěvecké sbory).Velká pozornost je věnována výuce talentovaných žáků, kteří mohou studovat v rozšířeném studijním programu.

Úroveň umělecké pedagogiky zajišťuje 53 členný odborně aprobovaný pedagogický sbor pod vedením zástupce statutárního orgánu Mgr. art. Jana Soukupa a zástupkyně ředitele MgA. Terezie Krainové. Ekonomické a provozní záležitosti zajišťují Ing.Marta Palowská a Kateřina Krakowczyková.Vynikajícím způsobem žáci reprezentují školu i město na celonárodních i mezinárodních soutěžích a získávají cenná umístění.

ZUŠ B. Martinů vyvíjí bohatou školní i mimoškolní koncertní a výstavní činnost a mnohé koncerty se staly již tradicí, např. výchovné koncerty pro děti MŠ a ZŠ, koncerty učitelů, souborů, taneční akademie, absolventské koncerty a vánoční koncerty v kostele sv. Anny, výstavy výtvarných prací pedagogů a žáků. Škola kromě četných úspěchů v soutěžích spolupracuje s institucemi města i regionu (hudební programy na vernisážích, koncertech komorní hudby a různých společenských akcích) a aktivně se zapojuje do spolupráce se zahraničními partnery a to v rámci programů SOCRATES (spolupráce a výměnné stáže s uměleckými školami ve Švédsku, Finsku a na Sardinii), MLÁDEŽ a Česko-německého fondu budoucnosti. Také pravidelně reprezentuje město Havířov v jeho partnerských městech, a to v anglickém Harlow, slovenských Turčianských Teplicích, chorvatském Omiši a litevském Mažeikai a ve slovinském Zagorje ob Savi.

ředitelství:

Mgr. art. Jan Soukup – zástupce statutárního orgánu soukup.j@zusbm.cz

MgA. Terezie Krainová – zástupkyně ředitele | krainova.t@zusbm.cz

úřední hodiny sekretariátu: 8:00 – 15:30

Na Schodech 256/1 736 01 Havířov-Město IČ: 62331663 bank.spojení: 41233791/0100 +420 596 813 128  |  +420 775 672 595

Koncertní sál:

Sadová 29 736 01 Havířov-Město +420 596 813 637  |  +420 775 672 598

Výtvarný a Literárně-dramatický obor:

A.Jiráska 2 (budova bývalého Naturproduktu) 736 01 Havířov-Podlesí

+420 596 813 679 |  +420 776 672 596

sekretariat@zusbm.cz

zusbm@po-msk.cz – podatelna

Datová schránkawp7fdz3