Klavírní oddělení a korepetice

Vyučující

nic

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Honsová Oldřiška (vedoucí oddělení)

Absolvovala I. stupeň ve hře na klavír u paní učitelky Danuše Klukové a sólový zpěv u paní učitelky Zdeňky Hartelové na Základní umělecké škole Bohuslava Martinů. Vystudovala obor sólový zpěv ve třídě Mgr. Márie Adamíkové, obor hra na klavír ve třídě Mgr. Hany Kundrátové, Mgr. Milady Šlachtové a Mgr. Pavla Motlocha na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Absolvovala kurz klavírní pedagogiky a hry na klavír Metodického centra při Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením doc. Aleny Vlasákové. Soukromým studiem zpěvu se vzdělává na Mezinárodních pěveckých kurzech u tenoristy Antonia Carangela v Zábřehu a Barokních kurzech na Církevní konzervatoři Německého řádu v Opavě. Účastnila se klavírních kurzů v Týně nad Vltavou pod vedením mezinárodně uznávaných pianistů jako Avo Kouydjian (Rakousko), Pierre Jasmin (Kanada), Marina Primachenko (Francie), Ivan Klánský (ČR), Milan Langer (ČR) a Monika Tugenliebová (ČR). Dále se vzdělává na Klavírních ateliérech v Karviné. Je členkou hudebního seskupení Porta Benefica a sólistkou Hornické kapely.

vyučuje: hru na klavír, sólový zpěv, sborový zpěv – pěvecký sbor Meandry (korepetitorka)

e-mail: honsova.o@zusbm.cz

Mgr. Klímová Jana (MD)

vyučuje: hru na klavír, sólový zpěv, sborový zpěv – přípravný pěvecký sbor Petrklíček, přípravnou hudební výchovu a hudební nauku

e-mail: klimova.j@zusbm.cz

Kluková Danuše

vyučuje: hru na klavír

e-mail: klukova.d@zusbm.cz

MgA. Krainová Terezie (ředitelka)

Absolvovala I. a II. stupeň v oboru hra na klavír ve třídě paní učitelky Evy Citorové na Základní umělecké škole Bohuslava Martinů. Po studiu na Gymnáziu Studentská v Havířově pokračovala ve studiích na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Mgr. Marty Toaderové. Magisterské studium absolvovala v oboru hra na klavír pod vedením Mgr. Marty Toaderové na Institutu pro umělecká studia (současná Fakulta umění Ostravské univerzity). Ráda se zapojuje do společného muzicírování se žáky formou korepetice v pěveckém oddělení.

vyučuje: hru na klavír (korepetitorka)

e-mail: krainova.t@zusbm.cz

Krpcová Lenka, dipl. um.

klavírní korepetice

e-mail: krpcova.l@zusbm.cz

Kučerová Ludmila

vyučuje: hru na klavír, hru na akordeon

e-mail: kucerova.l@zusbm.cz

Kubiczek Pavel, DiS.

vyučuje: hru na klavír, hru na elektronické klávesové nástroje (korepetitor)

e-mail: kubiczek.p@zusbm.cz

Kupská Miroslava

vyučuje: hru na klavír

e-mail: kupska.m@zusbm.cz

Mgr. Kypastová Martina

vyučuje: hru na klavír (korepetitorka)

e-mail: kypastova.m@zusbm.cz

MgA. Ondrušíková Kateřina

 

Absolvovala studium na ZUŠ Bohuslava Martinů v Havířově ve třídě Oldřišky Honsové. V průběhu studia se stala vítězkou národních i mezinárodních soutěží – celostátní kolo ZUŠ 1. místo, soutěž Prague Junior Note – Praha-    1. místo, Mezinárodní soutěž Virtuosi per Musica di Piano Forte – 2.místo , Mezinárodní klavírní soutěž Košice – 2. Místo, Mezinárodní soutěž Carl Czerny Praha – čestné uznání      1. stupně, Mezinárodní soutěž Amadeus – 1.místo, cena za nejlepší provedení W. A. Mozarta, nejlepší český účastník, titul Absolutní vítěz, atd. Vystoupila jako sólistka s Janáčkovou filharmonií Ostrava, Státní filharmonie Brno a s filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. Během studia se účastnila Mezinárodních mistrovských klavírních kurzů a festivalu Internationales Jugend-Musikfestival v německém Coburgu. Vystudovala Gymnázium Jana Nerudy ve třídě Mgr. Iriny Fojtíkové-Kondratěnko. V roce 2016 dokončila magisterské studium v oboru hra na klavír Ostravské univerzity u MgA. Ivo Kahánka Ph.D. a Mgr. Lukáše Michela ArtD. Od roku 2013 vyučovala na ZUŠ Edvarda Runda. Věnuje se také komorní hře a korepeticím.

vyučuje: hru na klavír (korepetice)

e-mail: ondrusikova.k@zusbm.cz

Paclová Jarmila, MA MA (zástupkyně ředitelky)

Absolvovala obor hra na příčnou flétnu u Marcely Šindelové, klavír u Marty Toaderové na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. Je také absolventkou Universität für Musik und darstellende Kunst v Grazu v oboru „Instrumentální pedagogika“ (příčná flétna – Wolfgang Straßnig, klavír – Walter Groppenberger, Annamária Bodoky-Krause) a „Stará hudba a provozovací praxe“ (cembalo – Eva Maria Pollerus, Michael Hell), kde kromě cembala zaměřila pozornost i ke hře na klavichord, kladívkový klavír, varhany a barokní příčnou flétnu.  V roce 2013 převzala ve Vídni rakouské státní ocenění spolkového ministerstva pro vědu a výzkum za své dosavadní akademické výsledky, zejména pro svou vědeckou práci v německém jazyce s názvem: „Historické klavichordy v českých sbírkách“. V německém vydavatelství Dr. Müller byla vydána publikace: „Leoš Janáček. Portrét skladatele, promítnutí jeho osobnosti do jeho klavírní tvorby. Fragment díla ‚Z ulice 1. X. 1905‘ “ (Saarbrücken 2010). V roce 2018 zahájila doktorské studium v oblasti historické hudební vědy a teorie na Kunstuniversität v Grazu. Vystupuje jako sólistka, komorní hráčka a korepetitorka. Poskytla live nahrávky pro rakouské Radio Helsinki, ORF či televizi Polar.

vyučuje: hru na klavír (korepetitorka), hru na příčnou flétnu

e-mail: paclova.j@zusbm.cz

MgA. Panasevych Oleksandra

vyučuje: hru na klavír (korepetitorka)

e-mail: panasevych.o@zusbm.cz

Bc. Pučková Eliška, DiS. (MD)

vyučuje: hru na klavír (korepetitorka)

e-mail: puckova.e@zusbm.cz

MgA. Punko Olga (MD)

vyučuje: hru na klavír (korepetitiorka)

e-mail: punko.o@zusbm.cz

Sedlářová Darina

vyučuje: hru na klavír, hru na elektronické klávesové nástroje (korepetitorka)

e-mail: sedlarova.d@zusbm.cz

BcA. Schubert Martin, DiS.

vyučuje: hru na klavír (korepetitor) a hru na violoncello

e-mail: schubert.m@zusbm.cz

O nás

Studijní zaměření: Hra na klavír, Hra na klavír – jazz, blues, pop

Klavír je v hudební praxi nepostradatelným hudebním nástrojem, který má své uplatnění jako sólový i doprovodný nástroj. Znalost hry na klavír je též důležitým předpokladem pro všechny hudební profese a také pro studium pedagogických oborů s hudebním zaměřením.

Do studijního zaměření Hra na klavír mohou děti nastoupit v rámci přípravného studia již od 5 let. Pro děti předškolního věku je klavír celkově vhodnou přípravou k nástupu do základní školy, protože hudba a hra na hudební nástroj je činnost, která má celoživotní pozitivní dosah a příznivě ovlivňuje učení, paměť, logiku i emocionální složky osobnosti. Hra na klavír má pozitivní vliv i na fyziologii dítěte. Jemné pohyby prstů a paží pomáhají dítěti v rozvoji jemné i hrubé motoriky, avšak napomáhají i lepší tělesné koordinaci pohybů. Hudba v nás vytváří nejrůznější představy, zasahuje naše vědomí a myšlení. Zbavuje žáka napětí a podněcuje fantazii. Do 1. ročníku studijního zaměření Hry na klavír pak mohou nastoupit žáci od 7 let. Žáci jsou vedeni ve výuce individuálně, avšak v průběhu studia mají možnost se uplatnit také v řadě různých hudebních uskupení, a to při komorní hře, doprovodu sólových nástrojů či ve spolupráci se školním orchestrem – Taneční orchestr Zbigniewa Bittmara. Od 5. ročníku studia je pak možné zvolit studijní zaměření Hra na klavír – jazz, blues, pop, které navazuje na základní znalosti získané v předešlém studiu Hry na klavír a vede žáka k ještě větší samostatnosti a improvizaci.

Po celou dobu studia učitelé respektují zájmy žáků a snaží se přiblížit výuku jejich možnostem, podporují jejich vlastní originální myšlení při doprovodech písní nebo tvorbě svých vlastních skladeb. Hudba totiž dává žákům možnost sebevyjádření a má blahodárný vliv na jejich duševní rovnováhu.

Skip to content