LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ obor

Vedoucí oddělení

MgA. et. BcA. Michele Boturová: Literárně dramatický obor

Co vás naučíme

Literárně-dramatický obor na ZUŠ Bohuslava Martinů v Havířově nabízí svým žákům kolektivní práci na krátkých divadelních inscenacích, hlasovou a pohybovou průpravu, práci na sólovém projevu (recitace, moderování pořadů, divadelní monology). Tvorba v LDO vede žáky k rozvoji sebevědomí a následně sebevědomého působení na jevišti. Žáci se učí základním hereckým řemeslným dovednostem a získávají zkušenosti z oblasti divadelní tvorby ve všech jejich složkách (herectví, dramaturgie, režie, hudební a výtvarná složka inscenace).

Žáci získávají zkušenosti také účasti na divadelních prohlídkách a festivalech. Osvojují si schopnost přirozeného a kultivovaného projevu, plynulé komunikace a argumentace a zdravého sebeprosazování. Učí se přirozeně vnímat prostor (jevištní prostor), partnera na jevišti, sebe sama. Práce v LDO vede k rozvoji celé psychosomatiky žáka a zaměřuje se na jeho individualitu i práci v kolektivu, schopnost reflexe a sebereflexe.

Žáci LDO se úspěšně účastní mnoha divadelních přehlídek a soutěží (např. soutěžní přehlídky dětského divadla Dětská scéna, soutěž MŠMT souborů LDO) a také televizních publicistických pořadů (Dobré ráno) a filmových konkurzů na filmy v produkci České televize (např. na film 4teens, Gympl).

Účast žáků LDO na divadelních festivalech a přehlídkách:

Setkání divadel a lidí v Ostravě (2009, 2010) Arénka v Ostravě (2009) Klub Atlantik, pedagogická konference na PdF Ostravské univerzity v Ostravě (2009) Na stejnú nitečku, mezinárodní festival profesionálních divadel malých forem v Uh.Hradišti (2008) Dětská scéna, krajské kolo v Ostravě a v Havířově (2008, 2009, 2010, 201,2012) Divadelní pouť bez bariér Divadla loutek Ostrava v Ostravě (2010) Kajdeš v Ostravě (2010) Na cestě…..dětstvím, přehlídka studentského divadla v Opavě (2010) Kajdeš nanovo v Ostravě (2011) Kopřivnická bedna v Kopřivnici (2011)  Dětská scéna, celostátní přehlídka (2012), Sítko DIFA JAMU (2019).

Vlastní přehlídky literárně-dramatického oboru:

Kodolé I., II.,III. divadelní podvečer LDO v loutkovém sále KDPB v Havířově (2010, 2011,2012) Báseň na trávě, odpoledne s poezií a prózou na trávě i v trávě zahrady ZUŠ B. Martinů (2012)

S žáky LDO jsme navštívili tato divadelní představení:

Sofiin svět, Divadlo loutek Ostrava, Divadelní představení mezinárodního festivalu profesionálního loutkového divadla Spectaculo interesse 2009 v Ostravě, Hrdý budžes KDPB v Havířově, Kytice KDPB v Havířově, Inspirativní divadelní představení storytellingu na festivalu Kajdeš 2009 v Ostravě, Inspirativní divadelní představení storytellingu na přehlídce Arénka 2009 v Ostravě Porubě, Představení a dílny národní přehlídky dětského divadla Dětská scéna 2011 ve Svitavách

PODÍVEJTE SE NA ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

ředitelství:

Mgr. art. Jan Soukup – zástupce statutárního orgánu soukup.j@zusbm.cz

MgA. Terezie Krainová – zástupkyně ředitele | krainova.t@zusbm.cz

úřední hodiny sekretariátu: 8:00 – 15:30

Na Schodech 256/1 736 01 Havířov-Město IČ: 62331663 bank.spojení: 41233791/0100 +420 596 813 128  |  +420 775 672 595

Koncertní sál:

Sadová 29 736 01 Havířov-Město +420 596 813 637  |  +420 775 672 598

Výtvarný a Literárně-dramatický obor:

A.Jiráska 2 (budova bývalého Naturproduktu) 736 01 Havířov-Podlesí

+420 596 813 679 |  +420 776 672 596

sekretariat@zusbm.cz

zusbm@po-msk.cz – podatelna

Datová schránkawp7fdz3