Tiskopisy

Přihláška ke studiu

CHCETE-LI PŘIHLÁŠKU VYPLNIT RUČNĚ STÁHNĚTE SI JI ZDE

Úhradu úplaty je třeba provést nejpozději do:

  • 15. 9. za I. pololetí školního roku
  • 15. 2. za II. pololetí školního roku

Úplata za vzdělávání je vratná pouze v mimořádných případech (např. stěhování, dlouhodobá nemoc, hospitalizace, atd..) na základě písemné žádosti odsouhlasené ředitelem školy.

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a Školní řád.

Odhláška ze studia

Stáhněte si formulář ZDE, ten následně vytiskněte, vyplňte a odešlete na sekretariát školy:

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů

Na Schodech 256/1 | 736 01 Havířov-Město | IČ: 62331663

ředitelství:

MgA. Terezie Krainová – ředitelka | krainova.t@zusbm.cz

Mgr. art. Jan Soukup – statutární zástupce ředitelky pro výtvarný, literárně-dramatický a taneční obor  | soukup.j@zusbm.cz 

MgA. Stanislava Riemer – zástupkyně ředitelky pro hudební obor | riemer.s@zusbm.cz   

úřední hodiny sekretariátu: 8:00 – 15:30

Koncertní sál:

Sadová 29 736 01 Havířov-Město +420 596 813 637  |  +420 775 672 598

Výtvarný a Literárně-dramatický obor:

A.Jiráska 2 (budova bývalého Naturproduktu) 736 01 Havířov-Podlesí

+420 596 813 679 |  +420 776 672 596

sekretariat@zusbm.cz

zusbm@po-msk.cz – podatelna

Datová schránkawp7fdz3

Na Schodech 256/1 736 01 Havířov-Město IČ: 62331663 bank.spojení: 41233791/0100 +420 596 813 128  |  +420 775 672 595