Výtvarný obor

Vyučující

nic

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

BcA. Klezla Lucie, DiS. (vedoucí oboru)

 

Vystudovala Střední školu průmyslovou a uměleckou v Hodoníně v ateliéru Ak. soch. Miroslava Kovaříka – obor Výtvarné zpracování keramiky a porcelánů, Design keramiky. Poté studovala na Zlínské soukromé vyšší odborné škole umění – obor Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba v ateliérech Mgr. Pavel Preisnera a Mgr. akad. mal. René Hábla. V roce 2008 nastoupila na Fakultu umění Ostravské univerzity, kde studovala obor malba pod vedením MgA. Františka Kowolovského. Studium bylo zaměřené na intermediální tvorbu – malba, kresba, fotografie, videoart – propojení různých médii mezi sebou a hledání nových konceptů. V roce 2013 studovala na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické a teologické v Praze – kvalifikace pedagog volného času, který vykonává dílčí pedagogickou činnost. Své dosavadní vzdělání zakončila bakalářským programem na Fakultě umění Ostravské univerzity – Pedagogika pro učitele uměleckých odborných předmětů v základní umělecké škole, konzervatoři, a střední odborné škole.

Připravuje a realizuje workshopy, výstavy, exkurze. Věnuje se tvorbě plakátů, videí a krátkých spotů. Jezdí se žáky na plenéry, kde se žáky maluje, kreslí, fotografuje a natáčí videa. Má ráda fauvismus, expresionismus, pop-art, street art, komix, graffiti a videoart.

vyučuje: výtvarný obor, tvůrčí fotografie a nová média

e-mail: klezla.l@zusbm.cz

webové stránky: Lucie Klezla (webnode.cz)

MgA. Gerda Josef

Absolvoval magisterské studium na Institutu pro umělecká studia v Ostravě pod vedením prof. Daniela Balabána v oboru malba. Mezi jeho zájmy patří figurativní olejomalba, grafika, autorské komixy a designy triček. Pravidelně se účastní společných i samostatných výstav po celé České republice. Připravuje velkou samostatnou výstavu v galerii Viléma Wünsche v Havířově v březnu 2023.

vyučuje: výtvarný obor

e-mail: gerda.j@zusbm.cz

Mgr. Pastrňáková Aneta

vyučuje: výtvarný obor

e-mail: pastrnakova.a@zusbm.cz

Rabenseifner Aleš, ak. mal.

Absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti pod vedením Františka Hanáčka a Františka Nikla a absolvoval také obor malba v ateliéru profesora Svetlina Ruseva na Akademii výtvarných umění v Sofii (Bulharsko). Vyučoval na Střední pedagogické škole v Havířově a na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.  Účastnil se mezinárodního sympozia grafiky v Drážďanech Pořádal výstavy v mnoha zemích jako Varšava (Polsko), Pitea (Švédsko), Eindhoven (Nizozemsko) a Česká republika. Účastnil se také společných výstav Katowicích, Těšíně, Bielsko-Biala (Polsko), Drážďany (Německo), Volgograd (Rusko), Sofie (Bulharsko), Praha, Brno a Ostrava (Česká republika).

vyučuje: výtvarný obor

e-mail: rabenseifner.a@zusbm.cz

Štefková Dagmar, ak. mal.

Absolvovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze pod vedením profesora Quido Fojtíka. Je členkou spolku Unie výtvarných umělců České republiky. Je autorkou a spoluautorkou mnoha výstav v tuzemsku (Opava, Vsetín, Ostrava, Havířov, Karviná, Olomouc, Praha) a také v zahraničí (Mnichov a Frankfurt nad Mohanem).

vyučuje: výtvarný obor a kurzy pro dospělé (keramika)

e-mail: stefkova.d@zusbm.cz

webové stránky: www.dagmarstefkova.com

nic
o našem oddělení

Výtvarný obor Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Havířov nabízí všem dětem a mladým lidem základy výtvarného vzdělávání. Výuka směřuje k rozvíjení osobnosti žáka, jeho výtvarného nadání, rozvíjí jeho estetické cítění, smyslové vnímání, rozumové i citové hodnocení okolního světa. Vede ke komunikaci, k toleranci a pochopení názorů druhých. Nadaným žákům poskytuje získávání hlubších znalostí a dovedností a podle požadavků je individuálně připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením (umělecké, pedagogické, grafické, technické – architektura). Při této přípravě žáků je zapotřebí vědomá a oboustranná spolupráce, podpora ze strany rodičů a v neposlední řadě soustavná domácí příprava.

Během studia se snažíme rozvíjet výtvarné cítění a myšlení žáků, které je základem výtvarné komunikace. Žáka učíme vnímat podněty, přemýšlet o nich a on jim potom dává tvar i podobu, zaujímá vlastní stanovisko a pohled na dané téma a myšlenku v projektové i v tzv. klasické výuce. Pokouší se sledovat více než jednu cestu při ztvárnění myšlenky nebo problému a široce vyčerpat zvolenou tematiku. V úzké vazbě s touto náplní výuky je poznávání výrazových možností jednotlivých technik a zkoumání možností výtvarného sdělení osobitým způsobem. Výtvarný obor poskytuje uvolněnější atmosféru, vytváří prostor pro sebevyjádření, zároveň je kladen důraz na osobnost žáka a výchovu k sebekázni. Každoročně se náš obor prezentuje výstavami prací, které žáci průběžně vytvářeli po celý školní rok.

Cílem výuky je snaha o působení na všechny složky intelektu osobnosti, rozvíjení výtvarného cítění a myšlení žáků, které je základem výtvarné komunikace, osvojení si rozličných technik uměleckého projevu, ať už klasických, moderních, či netradičních, poznávání jednotlivých uměleckých slohů a stylů, umělců a osobností od dob minulých po současnost.

V závěru studia by žáci měli samostatně a cíleně volit materiál i techniku, která bude nejlépe vyhovovat jejich výtvarnému záměru a vyjádření. Výuka probíhá jednou týdně v tříhodinovém bloku.

nic
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ KOMPLEXNÍ VÝTVARNÁ TVORBA

Komplexní výtvarná tvorba, jak už sám název říká, obsahuje veškeré dostupné výtvarné techniky, jak plošné, tak prostorové (kresba, malba, grafika, keramika, atd). Žáci jsou po dobu studia vedeni ke znalosti a ovládání kresby, která jednotlivé obory propojuje. Učí se pracovat s různými výtvarnými materiály a jejich zvláštnostmi při zpracování daného námětu. Ikdyž je výuka skupinová, snažíme se k jednotlivým žákům přistupovat individuálně a tak rozvíjet jejich fantazii a vlastní vidění světa. Žáci jsou také během studia připravováni podle zájmu na střední a vysoké umělecké školy, kde je bezpočet oborů. Také připravujeme  žáky ke studiu architektury klasické i zahradní. Protože znalost kresby postavy a portrétu je nedílnou součástí talentových zkoušek na tyto školy, je na naší škole také možnost figurálního kreslení podle modelu. Kromě této zvláštnosti, která jinde na stejném typu škol není, vyjíždíme taktéž 2x do roka do krajiny, na takzvané “Plenéry”. Zde si žáci osvojují práci v krajině a učí se lásce k přírodě.

Záběr našeho oboru je velmi široký a dosahujeme zde velmi dobrých výsledků v umístění na střední a vysoké školy v republice i zahraničí. Ve škole také probíhají kurzy malby a kresby pro dospělé. Zde mají dospělí možnost si osvojit třeba olejomalbu a dozvědět se o receptech starých mistrů a jejich využití. Výborných výsledků dosahujeme také tím, že žáci jsou vedeni profesionálními výtvarníky. Také napomáhá to, že škola je vybavena tiskařským lisem, hrnčířským kruhem a keramickými pecemi.

nic
STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ TVŮRČÍ FOTOGRAFIE A NOVÁ MÉDIA

V průběhu studia se žáci seznamují se základy fotografické tvorby. Jedná se uměleckou disciplínu, která zachycuje obraz použitím digitální technologie. Výhodou je zachycení obrazu, který lze uložit do paměti, jeho následné úpravy na počítači, pořízení množství fotografií a jejich tisk. Vše probíhá bez chemického procesu, což umožní žákům nespočetné množství variant a možností pro vlastní tvorbu.

Základem kvalitní fotografie je prostorová tvorba, kompozice, světlo, stín a správné nastavení fotoaparátu. Samozřejmě nemůže chybět nadšení, zapálení a fantazie. Samotná fotografická tvorba je médium pro další zpracování a propojení s technologiemi jako jsou nová média. Tato multimedialita umožňuje propojení textu, obrazu, zvuku a videa. Žáci se tak naučí interakci (komunikovat a reagovat na různé podněty). Výhodou je také svoboda projevu. Každý žák se může stát autorem, blogerem, youtuberem apod.

Žáci si osvojí práci v grafických programech, upravovat fotografie formou koláže, plakátů a retušování. Naučí se pracovat s videem, vytvořit GIF, vlastní animaci. Získají zkušenosti a rozhled v oblasti technologie. Studijní zaměření Tvůrčí fotografie a Nová média je vhodnou přípravou na střední a vysoké školy s uměleckým zaměřením. Žáci pracují individuálně anebo ve skupinkách podle zadaného tématu. Během koncepční práce ztrácejí ostych.

Fotografování nabádá člověka o věcech více přemýšlet a zkoumat je. Každý žák je individuální osobnost, která se pod profesionálním vedením formuje. Napomáhá k rozvoji fantazie, citlivosti, zručnosti a zbavuje studenty strachu z neznámého.

Pracujeme s fotoaparáty, telefony, iPady a notebooky a projektorem. Dokumentujeme zátiší, krajinu, architekturu, portréty, figury a tvoříme experimentální fotografie. Ve videoartu se věnujeme tvorbě krátkých záznamů, v animaci formě kreslené, modelované a fotografické (animace vznikají na iPadu v animačním programu). Pracujeme na počítači s programem Adobe Photoshop Elements. Při tvorbě využíváme vlastní mobilní přístroje. V programu Sound (audio)art hledáme nové zvukové záznamy, experimentujeme s elektronickými zdroji zvuku. Tvoříme také tzv. “GIFy”, což je sled fotografií spuštěných rychle za sebou v časové smyčce.

Každé pololetí zakončují žáci společnou výstavou fotografií a vernisáží.

Informace pro rodiče:

Pro každého žáka je důležité mít svůj vlastní digitální fotoaparát. Pro začátek postačí kompaktní ale do budoucna je zapotřebí pořídit digitální zrcadlovku. 

Skip to content