Informace, zajímavosti, úspěchy

Kalendář akcí

Nadcházející události

Propagační video

Propozice soutěže

Propozice soutěže v Anglickém jazyce

Časový harmonogram

Harmonogram soutěžících

Výsledková listina

Pořadatelé akce

PODÍVEJTE SE NA NAŠI UPOUTÁVKU

ZUŠ BOHUSLAVA MARTINŮ – VÁNOČNÍ POZDRAV

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č.250/2000 Sb.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele https://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Poslechněte si úryvky z alba ZUŠ – Vánoční pozdrav

Zpříjemněte si adventní čas poslechem vánočních písní v podání žáků ZUŠ Bohuslava Martinů. Naše CD si můžete zakoupit na sekretariátě školy Na Schodech 1, Havířov za 300 Kč.

Mezinárodní akordeonová soutěž 2024

Skip to content