nic
INFORMACE K VÝUCE HUDEBNÍ NAUKY VE DNECH 29. - 30. 6. 2020 (vyučující mgr. halina františáková)

Vážení rodiče,

ve dnech 29. – 30. 6. 2020 je zrušena výuka hudební nauky pouze u vyučující Mgr. Haliny Františákové.

Děkujeme za pochopení

Vaše ZUŠ

 

nic
TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO nový ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

Milé děti, vážení rodiče, zákonní zástupci,

v letošním školním roce se noví žáci přihlašují k Talentové zkoušce prostřednictvím elektronické přihlášky, kterou najdete na adrese: https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/

Zde je přehledně popsán každý krok při vyplnění přihlášky.

Prosím, vyplňte také formulář GDPR.

V současné době se můžete k talentovým zkouškám stále přihlašovat. O termínu talentové zkoušky budete informováni.

Aktuální nabídka studijních zaměření:

Hra na zobcovou flétnu
Hra na příčnou flétnu  
Hra na fagot
Hra na klarinet
Hra na saxofon
Hra na pozoun
Hra na kytaru
Hra na akordeon
Hra na bicí nástroje
Komplexní výtvarná tvorba
Tvůrčí fotografie a Nová média
Pohybová tvorba (tanec)
 

Více naleznete na adrese: https://zusbm-havirov.cz/talentove-zkousky/

Těšíme se na Vás.

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů

 

nic
výsledky talentových zkoušek - 1. termín (25. - 29. 5. 2020)

PŘIJATÍ UCHAZEČI:

Milé děti, naši budoucí žáci,

gratulujeme Vám k úspěšnému přijetí na naši školu! 

Třídní učitelé budou kontaktovat zákonné zástupce/zletilé žáky nejpozději v přípravném týdnu (od 24. – 28. srpna).

V případě dalších informací kontaktujte zástupce školy soukup.j@zusbm.cz

Těšíme se na Vás!

nic
výsledky talentových zkoušek - 2. termín (22. 6. 2020)

PŘIJATÍ UCHAZEČI:

Milé děti, naši budoucí žáci,

gratulujeme Vám k úspěšnému přijetí na naši školu! 

Třídní učitelé budou kontaktovat zákonné zástupce/zletilé žáky nejpozději v přípravném týdnu (od 24. – 28. srpna).

V případě dalších informací kontaktujte zástupce školy soukup.j@zusbm.cz

Těšíme se na Vás!

 

nic
Třídní koncert z pohodlí domova? Proč ne 🙂

Velmi zajímavě pojala třídní koncert svých žáků paní učitelka Mgr. Martina Kypastová.

(klikněte zde)

nic
projektový den na téma basové nástroje v teorii a praxi (19. 6. 2020)

V pátek 19. června nás navštívila MgA. Andrea Kovářová, pedagožka hry na violoncello ZUŠ Přerov a ZUŠ Šternberk. Projektového dne se zúčastnili žáci fagotové třídy Mgr. art. Jana Soukupa a žačka z violoncellové třídy MgA. Andrey Kovářové. Projektový den obsahoval poutavé povídání o vývoji basových nástrojů od baroka až přes současnost. Žáci si měli možnost zahrát skladby od staré hudby až po filmovou hudbu. 

   

nic
sbírka videí z distanční výuky našich žáků "Po telefonu"

Ilustrace k básním i nahrávky přednesů a hudebních doprovodů vznikly během distanční výuky (11. březen – 11. květen 2020) hudebního, výtvarného a literárně-dramatické oboru Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Havířov, tedy “po telefonu”. Děkujeme žákům za jejich neklesající snahu a chuť tvořit, rodičům za trpělivost a pomoc s kontaktem a našim pedagogům za jejich vynalézavost při hledání neobvyklých forem výuky!

odkaz naleznete zde:

nic
obnovení výuky od 11. 5. 2020

nic
informace k čestnému prohlášení
Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem. 
nic
Blahopřejeme žákům kytarového oddělení k umístění ve školním kole mšmt

0. A kategorie:
Patrik Zukal 1. místo, cena pro nejmladšího účastníka soutěže, postup, uč. A. Lehotský, DiS. art.

0. B. kategorie:
Ondřej Hamták 1. místo, postup, uč. A. Lehotský, DiS. art.
Richard Janečko 1. místo, uč. A. Lehotský, DiS. art.

0. C. kategorie:
Dominik Hollmann 1. místo, uč. A. Lehotský, DiS. art.
Ondřej Novotný 1. místo, postup, uč. A. E. Gawłowski, DiS. art.
Nikola Popovič 1. místo, postup,  uč. P. Hanus, DiS.

I. kategorie:
Vojtěch Kosiec 1. místo, postup, uč. A. Lehotský, DiS. art.

II. kategorie:
Vojtěch Mikulík 1. místo, postup, uč. V. Krpel

III. kategorie:
Jakub Bojceňuk 1. místo, postup, uč. P. Hanus, DiS.

IV. kategorie:
Denis Krakovský 1. místo, postup, uč. P. Hanus, DiS.
Daniel Danihel 2. místo, uč. A. Lehotský, DiS. art.
Andrea Wierzgońová 3. místo, uč. A. Lehotský, DiS. art.

V. kategorie:
Ondřej Smyček 1. místo, postup, uč. A. Lehotský, DiS. art.
Filip Chrobok 2. místo,, uč. V. Krpel

VI. kategorie:
Denis Krupička 1. místo, postup. uč. A. Lehotský, DiS. art.

VII. kategorie:
Adam Grohman 1. místo, uč.P. Hanus, DiS.

Kytarová tria a kvarteta II. kategorie:
kvartet: Dorota Jadrná, Andrea Wierzgońová, Denis Krupička, Ondřej Smyček 1. místo, postup, uč. A. Lehotský, DiS. art.

Blahopřejeme žákům kytarového oddělení k umístění v okresním kole mšmt
1. místo, postup, zvláštní ocenění poroty za mimořádnou interpretaci: 
Kytarový kvartet D. Jadrná, A. Wierzgońová, D. Krupička, O. Smyček, kat.: tria a kvarteta – II., uč. A. Lehotský DiS. art.
1. místo, postup:
O. Smyček, V. kat., uč. A. Lehotský, DiS. art.
1. místo: 
P. Zukal, 0.A kat., uč. A. Lehotský, DiS. art.
2. místo:
O. Hamták, 0.B kat., uč. A. Lehotský, DiS. art.
N. popovič, 0.C kat., uč. P. Hanus, DiS.
V. Kosiec, I. kat., uč. A. Lehotský, DiS. art.
J. Bojceňuk, III. kat., uč. P. Hanus, DiS
D. Krupička, VI. kat. A. Lehotský, DiS. art.
3. místo:
O. Novotný, O.C kat., uč. A. E. Gawłowski, DiS. art.
V. Mikulík, II. kat., uč. V. Krpel
blahopřejeme žákům houslového oddělení k umístění v okresním kole mšmt

ABSOLUTNÍ VÍTĚZOVÉ, 1.místo s postupem do krajského kola
Helena Hampalová
Valérie Gajanová
Adéla Pilariková

1.místo s postupem do krajského kola
Benjamin Hampala
Jan Františák

tř. uč. Marta Bystroňová
klavírní doprovod doc. Eliška Novotná

Zvláštní ocenění poroty:
Za vynikající klavírní spolupráci
doc. Eliška Novotná

Za vynikající pedagogické vedení žáků:
Marta Bystroňová

BLAHOPŘEJEME ŽÁKŮM KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ K UMÍSTĚNÍ V OKRESNÍM KOLE MŠMT

1.místo s postupem do krajského kola
Štěpán Novotný
Ema Rylková
Johana Žofie Muchová
Matyáš Maceczek
Vanessa Ondřejová
tř. uč. Oldřiška Honsová

Nela Santariusová
tř. uč. Mgr. Martina Kypastová

Jonáš Karch
tř. uč. Danuše Kluková

1.místo 
Eliška Gálová
tř. uč. MgA. Terezie Krainová

2.místo 
Martina Pawerová
Adéla Holešová
Viktorie Biolková
tř. uč. Miroslava Kupská

Tereza Krainová

Radek Šimík
tř. uč. Darina Sedlářová

Anna Baronová
Daniel Fussek
Duo Vendula Spáčilová + Jana Franková
tř. uč. Mgr. Martina Kypastová

Anna Moldříková
tř. uč. Jarmila Paclová, MA MA

Hana Sojková
tř. uč. Bc. Eliška Pučková

3. místo 
Tereza Hamtáková
Kristián Kaňok
tř. uč. MgA. Terezie Krainová

Laura Schneiderová
tř. uč. Mgr. Martina Kypastová

Anna Škobrtalová
tř. uč. Pavel Kubiczek

Zvláštní ceny  
Za vynikající provedení etud Klementa  Slavického
Matyáš Maceczek
tř. uč. Oldřiška Honsová

Ocenění poroty za pedagogické vedení žáků
Oldřiška Honsová

Projekt Šablony II
Certifkát Unicef

Podívejte se na úspěchy našich žáků

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č.250/2000 Sb.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele https://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.
Skip to content