nic
TALENTOVÉ ZKOUŠKY 4. 9. 2020 (14:00-16:00)

Další informace naleznete ZDE (klikněte).

nic
UPOZORNĚNÍ!
  Z důvodu opravy elektroinstalace v budově ředitelství na ulici Na Schodech 1 a čerpání dovolené bude sekretariát uzavřen            od 27. 7. – 14. 8. 2020. Případné požadavky zasílejte prostřednictvím emailu. Děkujeme za pochopení.
nic
Třídní koncert z pohodlí domova? Proč ne 🙂

Velmi zajímavě pojala třídní koncert svých žáků paní učitelka Mgr. Martina Kypastová.

(klikněte zde)

nic
projektový den na téma basové nástroje v teorii a praxi (19. 6. 2020)

V pátek 19. června nás navštívila MgA. Andrea Kovářová, pedagožka hry na violoncello ZUŠ Přerov a ZUŠ Šternberk. Projektového dne se zúčastnili žáci fagotové třídy Mgr. art. Jana Soukupa a žačka z violoncellové třídy MgA. Andrey Kovářové. Projektový den obsahoval poutavé povídání o vývoji basových nástrojů od baroka až přes současnost. Žáci si měli možnost zahrát skladby od staré hudby až po filmovou hudbu. 

   

nic
sbírka videí z distanční výuky našich žáků "Po telefonu"

Ilustrace k básním i nahrávky přednesů a hudebních doprovodů vznikly během distanční výuky (11. březen – 11. květen 2020) hudebního, výtvarného a literárně-dramatické oboru Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Havířov, tedy “po telefonu”. Děkujeme žákům za jejich neklesající snahu a chuť tvořit, rodičům za trpělivost a pomoc s kontaktem a našim pedagogům za jejich vynalézavost při hledání neobvyklých forem výuky!

odkaz naleznete zde:

nic
informace k čestnému prohlášení
Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem. 
Projekt Šablony II
Certifkát Unicef

Podívejte se na úspěchy našich žáků

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č.250/2000 Sb.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele https://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.
Skip to content