DISTANČNÍ VÝUKA

                                                                                                

            Dodatek ke školnímu řádu č. 1 (zde)

nic
STUDIJNÍ MATERIÁLY K DISTANČNÍ VÝUCE

Studijní materiály PHV a HN paní učitelky Moniky Krplové, DiS. (odkaz naleznete ZDE)

Studijní materiály PHV a HN paní učitelky Mgr. Jany Horské (odkaz naleznete ZDE)

Výuka žáků HN paní učitelky Mgr. Haliny Františákové probíhá formou emailu: frantisakova.h@zusbm.cz

Konzultace žáků a účitelů (1:1) mohou probíhat na základě předchozí domluvy (e-mail, sms atd.). Úkoly do HN prosím odevzdávejte 1x za 14 dní. Děkujeme

nic
Videa z distanční výuky ve školním roce 2020/2021

Žáci paní učitelky Mgr. Ivany Hlubinkové Kožmínové (klikněte zde)

nic
sbírka "po telefonu" z distanční výuky ve školním roce 2019/2020

Odkaz naleznete “ZDE”

nic
talent města havířova

S radostí Vám oznamujeme, že Zastupitelstvo města Havířova rozhodlo o udělení ocenění “Talent” žákyním naší školy Johaně Žofii Muchové (tř. uč. Oldřiška Honsová), Kristině Oravčíkové (tř. uč. Zuzana Gajanová) a Adéle Pilarikové (tř. uč. Marta Bystroňová). Slavnostní večer se uskuteční 26. listopadu 2020 v 17:00 hodin v sále Kulturního domu Leoše Janáčka.

Gratulujeme!

 

Vaše ZUŠ

 

nic
17. ročník soutěže "Svět očima dětí"

Gratulujeme žákyním Nikole Pomahačové (tř. uč. BcA. Lucie Klezla) a Valentině Matoulek (tř. uč. Dagmar Štefková, ak. mal.) , jejichž výtvarné práce ocenila komise odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra ČR.

Projekt Šablony II
Certifkát Unicef

Podívejte se na úspěchy našich žáků

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č.250/2000 Sb.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele https://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.
Skip to content