O ŠKOLE

ZUŠ Bohuslava Martinů | VEDENÍ ŠKOLY

MgA. Terezie Krainová – ředitelka

Mgr. art. Jan Soukup – statutární zástupce, zástupce ředitelky pro výtvarný, literárně-dramatický a taneční obor

MgA. Stanislava Riemer – zástupkyně ředitelky pro hudební obor

ZUŠ Bohuslava Martinů

Liduška nebo zuška

Historie a současnost

Zaměstnanci

Osobnosti

Školní řád

Výroční zpráva

DALŠÍ MÍSTA POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Skip to content