Zaměstnanci

Pedagogický sbor a správní zaměstnanci 

Klavírní oddělení a korepetice

Oddělení elektronických klávesových nástrojů

Akordeonové oddělení
Oddělení smyčcových nástrojů
Oddělení dechových nástrojů
Strunné oddělení
Pěvecké oddělení
Oddělení bicích nástrojů
Oddělení přípravné hudební výchovy a hudební teorie
Literárně-dramatický obor
Taneční obor
Výtvarný obor
Správní zaměstnanci
Skip to content