Zaměstnanci

Pedagogický sbor a správní zaměstnanci – školní rok 2020/2021

Klavírní oddělení a korepetice

Oddělení elektronických klávesových nástrojů

Akordeonové oddělení

Oddělení smyčcových nástrojů

Oddělení dechových nástrojů

Strunné oddělení

Pěvecké oddělení

Oddělení bicích nástrojů

Oddělení přípravné hudební výchovy a hudební teorie

Literárně-dramatický obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Správní zaměstnanci

Skip to content