Zaměstnanci

Pedagogický sbor a správní zaměstnanci – školní rok 2019/2020

Klavírní oddělení a korepetice

Oddělení elektronických klávesových nástrojů

Akordeonové oddělení

Oddělení smyčcových nástrojů

Oddělení dechových nástrojů

Kytarové oddělení

Pěvecké oddělení

Oddělení bicích nástrojů

Oddělení přípravné hudební výchovy a hudební teorie

Literárně-dramatický obor

Taneční obor

Výtvarný obor

Správní zaměstnanci

Skip to content