KRPŠ

Stanovy KRPŠ z. s.

Klub rodičů a přátel školy Základní umělecké školy Bohuslava Martinů děkuje za poskytování dotací Statutárnímu městu Havířov. Tyto dotace využíváme na úhradu poplatků spojených se soutěžemi a přehlídkami, kterých se žáci ZUŠ Bohuslava Martinů zúčastňují.

Další zpráva o hospodaření KRPŠ

Další zpráva o hospodaření KRPŠ 2016/2017

Další zpráva o hospodaření KRPŠ 2017/2018

Další zpráva o hospodaření KRPŠ 2018/2019

Další zpráva o hospodaření KRPŠ 2019/2020

Další zpráva o hospodaření KRPŠ 2020/2021

Další zpráva o hospodaření KRPŠ 2021/2022

Skip to content