Zahraniční aktivity

Mezinárodní hudební spolupráce

Učitelé ZUŠ Bohuslava Martinů se od samého vzniku školy zapojili se svými žáky do kulturního života města a navazovali spolupráci s uměleckými školami v českých i slovenských městech. Partnerské vztahy byly v každém směru přínosné, motivující a napomáhaly k rozvoji hudebního vzdělání dětí. Zkušenosti z této spolupráce vstoupily i na mezinárodní úroveň.

nic
Koncert v Omiši - Chorvatsko (2023)

Ve dnech 13.-17. června 2023 se uskutečnil zájezd pěveckého oddělení do Chorvatska pod vedením I. Gaidošové, Z. Gajanové, O. Honsové a K. Matušínské, kde ve městě Omiš zazpívali a zahráli bohatý repertoár venku na náměstí. Během pobytu se setkali se svými chorvatskými vrstevníky tamní hudební školy, podnikli výlet lidí na ostrov Brač a domů odjížděli se spoustou nových zážitků a inspirativních momentů. Děkujeme pěveckému oddělení a paní sekretářce Kateřině Běčákové za spoluorganizaci a realizaci celého projektu.Omiš 23

 

Cesta pěveckého sboru ZUŠ Bohuslava Martinů za bývalou absolventkou do Spolkové republiky Německo (2019)

V termínu 3. 5. – 7. 5. 2019 vyjeli sólisté a pěvecký sbor do německého města Kirchheimbolanden. Žáky Základní umělecké školy Bohuslava Martinů pozvala bývalá absolventka ZUŠ paní Alena Gahn. Tato žena je v Německu nesmírně činorodá, vede zde několik pěveckých sborů a působí zde také jako varhanice. Cesta byla poměrně náročná, jelikož se jednalo o opravdu dlouhou cestu (v součtu 1 894 km tam i zpět). Koncert byl také realizován za podpory okresního kantora, pana Martina Reiztiga, který působí ve dvou kostelech sv. Petra a sv. Pavla v Kirchheimbolanden. Předtím, než se uskutečnil koncert, byla pro žáky přichystána exkurze v tomto malebném městečku. Koncert trval dvě hodiny a ovace německého publika nebraly téměř konce. Na konci se paní Alena Gahn velmi dojemně rozloučila se svou bývalou učitelkou paní Miroslavou Kupskou. Další den jsme navštívili Vysokou hudební školu v Manheimu a město Heidelberg. O dotaci poskytnuté Statutárním městem Havířov byli informováni posluchači, účastníci výjezdu a jejich rodiče.

 

Mgr. art. Jan Soukup

zástupce statutárního orgánu ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov

nic
Pobyt v zemi, kde se zastavil čas (2017)

Stalo se již tradicí, že každoročně Taneční orchestr Z. Bittmara a sólisté ZUŠ B. Martinů koncertují v některém z partnerských měst Havířova. Letos jsme 31. 10. 2017 vyrazili do dalekého Mažeikiai v Litvě. Náš výlet jsme zahájili návštěvou „litevské sahary“ – Kurské kosy, což je úzký pás země mezi Litvou a ruskou provincií Kaliningrad. Zde jsme strávili příjemné odpoledne v městečku Nida.

Po příjezdu do Mažeikai se nás ujal pan Zydrunas Kontvainis, který nám ukázal kulturní dům, ve kterém budeme koncertovat, navštívili jsme zdejší uměleckou školu a zajel s námi na ikonickou Křížovou horu. Již z dálky jsme viděli siluety křížů tyčících se do nebe. Jedná se o velmi posvátné místo, kde poutníci zanechávají kříže, malé i velké, vyrobené z nejrůznějších materiálů, rozmanitě barevné, se vzkazy i bez nich.

Další den byl náš „den D“, kdy se konal slavnostní koncert Tanečního orchestru a sólistů. Už od poledne probíhala generální zkouška a horečně jsme se připravovali na večerní vystoupení. Litevskému publiku se úspěšně představili Jan Čurda společně s Mgr. art. Janem Soukupem ve hře na fagot, Sandra Benešová ve hře na příčnou flétnu s klavírním doprovodem p. uč. Miroslavy Kupské a sólové zpěvačky Eliška Válková, Kristýna Kolárová a Veronika Čechalová. Koncert gradoval vystoupením Tanečního orchestru Z. Bittmara pod vedením Václava Bezděka.

Další zastávka na našem putování byla v hlavním městě Litvy Vilniusu, kde jsme navštívili nejznámější pamětihodnosti a staré město. Poté následovala dlouhá cesta domů.

Žáci Základní umělecké školy Bohuslava Martinů opět úspěšně reprezentovali nejen školu, ale také město Havířov a poznali místa, která by zřejmě nikdy sami nenavštívili.

Těšíme se na další spolupráci a vzájemné setkávání s novými litevskými přáteli.

Kateřina Krakowczyková         

nic
ÚČINKOVALI JSME NA SLOVENSKU (2016)

Taneční orchestr Z. Bittmara ze ZUŠ B. Martinů Havířov má bohatou koncertní činnost. Pravidelně vystupuje na koncertech školy, v našem regionu a na různých místech naší republiky. Tradičně také vyjíždí reprezentovat školu a město Havířov do zahraničí. Náš orchestr v minulých letech koncertoval v Anglii, Litvě, Chorvatsku, Slovensku, Slovinsku a letos to byl opět pobyt na Slovensku v partnerském městě Turčianské Teplice. Výjezd se uskutečnil ve dnech 9. – 12. 6. 2016 za podpory Magistrátu města a Klubu rodičů a přátel při ZUŠ B. Martinů.

Náplní zájezdu bylo poznání našeho partnerského města a jeho okolí. Orchestr předvedl svůj program na koncertě pro žáky základní školy v Turčianských Teplicích. Hlavním cílem bylo vystoupení na otevřeném přírodním jevišti v rámci programu „Dny města Turčianské Teplice“. Výkon našeho orchestru byl oceněn obrovským potleskem, obecenstvo vytvořilo velmi přátelskou atmosféru. Velmi pozitivní přínos mělo také osobní, přátelské setkání s Felixem Slováčkem, který svým vystoupením ukončil ve večerních hodinách celodenní slavnosti.

Naši žáci měli možnost poznat historii partnerského města, památky a nádhernou přírodu v okolí města. Věříme, že prostřednictvím našich dětí a jejich výbornými výkony budeme rozšiřovat i v budoucnu české muzikantství a město Havířov.

Celou vynikající akci umělecky a organizačně zajistili ředitel ZUŠ B. Martinů Ing. V. Horský, V. Bezděk, K. Krakowczyková, zástupkyně ředitele Mgr. at Mgr. G. Guziurová Tomiczková a KRPŠ ZUŠ B. Martinů. Děkujeme a blahopřejeme.                              

Zapsala Miroslava Kupská 

nic
ÚČINKOVALI JSME VE SLOVINSKU (2015)

Ve dnech 16. – 21. června 2015 vyjel Taneční orchestr Z. Bittmara ze ZUŠ B. Martinů na studijní pobyt do slovinského partnerského města Zagorje ob Savi. Výjezd se uskutečnil za podpory Magistrátu města Havířova a Klubu rodičů a přátel při ZUŠ B. Martinů.

Náplní zájezdu bylo poznávání našeho partnerského města, návštěva zdejší hudební školy a hlavně vystoupení na samostatném koncertě. Celý pobyt se velmi vydařil. Představitelé města Zagorje ob Savi se naší skupině denně věnovali, provázeli nás městem a jeho okolím. Naši žáci měli možnost poznat historii města, památky a také nádhernou přírodu. Koncert našeho orchestru a pěvecká vystoupení měly obrovský úspěch a celá tato akce upevnila přátelství našich měst. Věříme, že ve spolupráci budeme nadále pokračovat.

Celou  vydařenou akci umělecky a organizačně zajistili ředitel ZUŠ Ing. V. Horský V. Bezděk, V. Grigor, M. Juchnová, K. Krakowczyková, a za KRPŠ M. Pindurová. Děkujeme a blahopřejeme!

Miroslava Kupská

nic
ÚČINKOVALI JSME V CHORVATSKU (2014)

Ve dnech 10.6. – 15.6.2014 náš orchestr a vybraní sólisté školy jeli do Chorvatska do města OMIŠ na pozvání starosty města. První den jsme se aklimatizovali a připravovali na domluvený program. Ve čtvrtek pak učitelé s vedením školy navštívili vedení města a uměleckou školu v Omiši. Následně večer všichni účastníci shlédli koncert zdejší umělecké školy v místním starobylém kostele. V pátek pak proběhla generálka na večerní koncert, který od 21 hodin probíhal na nábřeží města na náměstí zdejšího města. Ve velkém větru a za svitu pouličních lamp a blesků blížící se bouře naši žáci podali fantastické výkony a odměnou jim byl potlesk zúčastněných diváků různých národností. V sobotu pak již po opuštění ubytování a kratší plavbě lodí, večer nastalo symbolické rozloučení s městem a dlouhá cesta do České republiky. Výjezd bude uskutečněn s finanční spoluúčastní Magistrátu města Havířov, za což tímto moc děkujeme.

nic
ÚČINKOVALI JSME V NĚMECKU (2013)

Ve dnech 9. – 13. 10. 2013 jsme za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a Magistrátu města Havířov zorganizovali pro členy Tanečního orchestru a vybrané sólisty – žáky školy – na pozvání německé hudební školy výjezd do německého města Limbach – Oberfrohna.

Středa 9.10.2013 Vyjeli jsme ráno po naložení všech věcí od našeho koncertního sálu na Sadové. Cestou jsme míjeli Olomouc a dále se zastávkami v Pardubicích a Teplicích jsme večer dojeli na místo našeho noclehu – do Feriendorfu. Zde nás už čekal ředitel umělecké školy p. Maik KERN a připravil pro nás zajímavý umělecký i oddechový program. Ubytování v chatkách jsme si pro sebe připravili, vytopili a čekala nás zasloužená večeře. Čtvrtek 10.10.2013: Dopoledne jsme v místě našeho ubylování měli zkoušku orchestru a po ní jsme se šli podívat do místní umělecké školy v Glauchau. K večeru jsme pak dojeli do nákupního centra a nakoupili jsme si dárky domů. Večer jsme společně strávili na bowlingu a v herně stolního tenisu. Pátek 11.10.2013: Dopoledne jsme opět strávili v našem kempu druhou zkouškou orchestru a připravili jsme se na odpolední koncert. Po obědě jsme se pěkně obklékli a jeli na generálku slavnostního koncertu v saské hale v Glauchau. Po této generálce jsme již počkali do oficiálního zahájení koncertu v 18.00 hodin a na jednom ze dvou pódií vystoupil náš tanční orchestr školy pod vedením p. uč. Bezděka se svými připravenými skladbami. Také vystoupila i naše zpěvačka v sólovém vystoupení. Konec koncertu byl ve 21 hodin. Pak jsme dojeli zpět do Feriendorfu a po pozdní večeři jsme všichni strávili večer na chatkách. Sobota 12.10.2013: Ředitel německé školy nám na dopoledne zajistil doprovod, který nám umožnil navštívit zámek Augustusburg, kde probíhala unikátní výstava 3D obrazů, která zřejmě měla v Evropě právě zde svou premiéru. Odpoledne jsme byli pozváni ředitelem školy na společný galavečer, kde vystoupila další tělesa a sólisté v programu od 16 hodin. V této části také ještě vystoupil náš akordeonista, naše zpěvačka i náš p. učitel Grigor a přispěli tím ke kvalitnímu umleckému zážitku. Po koncertní části jsme společně počkali na oficiální část, kdy jsme všichni byli pozváni na společný raut a poděkování sponzorům. Večer byl zakončen živým vystoupením orchestru a ve velmi dobré náladě byl společným poděkováním ukončen velice podařený večer. Do našeho ubytování jsme dorazili těsně před půlnocí, ale nikdo nelitoval tak pozdního příjezdu. Neděle 13.10.2013: Tento den už byl jen ukončením úspěšného výjezdu, kdy jsme po asi 8 hodinové cestě se zastávkami před Prahou a v Hradci Králové v pořádku dorazili do Havířova. Zde jsme uložili věci orchestru na naší pobočce a po vzájemném rozloučení jsme dorazili domů vykládat rodinám své zážitky.

nic
ÚČINKOVALI JSME VE ŠVÉDSKU (2013)

Zatímco spolupráce s německou hudební školou byla ve znamení podzimních dnů, krásné jarní dny (22.-26.4.2013) byly zase ve znamení návštevy švédské hudební školy z města Pitea. Kromě stěžejního promenádního koncertu, na kterém společně vystoupily orchestry obou škol (Taneční orchestr Zbygniewa Bittmara a Pitea Symphonic Band), žáci měli možnost společně si zahrát i na koncertech, které se uskutečnily v sále ZUŠ, na kterém se představili hlavně sólisté, ale také v JAZZ Clubu, kde zazněly skladby různých hudebních skupin.

nic
SPOLUPRÁCE SE ZAHRANIČNÍMI ŠKOLAMI (2012-2013)

Na podzim roku 2012 navázala ZUŠ Bohuslava Martinů spolupráci s německou hudební školou. Výsledkem této spolupráce byly nejen hudební podvečery, které se konaly na půdě ZUŠ, ale hlavně velký koncert , který se uskutečnil 24.10.2012, na kterém vystoupila nejen různá komorní seskupení, ale hlavně orchestry obou škol. Program koncertu byl velice pestry – od známých skladeb  vážné hudby přes skladby jazzové až ke skladbách  moderního charakteru. Nezapomenutelným zážitkem pro všechny zúčastněné byla bezesporu  produkce několika společných skladeb, které v průběhu koncertu zazněly. Společné česko-německé muzicírování si obě školy zopakovaly opět na podzim, kdy tentokrát ZUŠ B. Martinů zavítala na několikadenní pobyt do Německa.

Na základě navázané spolupráce proběhly vedle těchto projektů ve školním roce 2012-2013 2  pobyty německých a švédských studentů v Havířově.

Zkušenosti s úspěšnou spolupráci s anglickou školou uměleckého zaměření využila naše škola i při dalších zahraničních projektech. V letech 2003-2006 se naše škola aktivně zapojila do programu Evropské unie SOCRATES a jeho podprogramu COMENIUS 1 pro rozvoj vzdělávání a kultury. S partnerskými hudebními školami ze Švédska, Finska a Sardinie jsme spolupracovali v projektu s názvem „Hudba: jazyk a zdroj komunikace“.

Město Havířov v roce 1980 uzavřelo dohodu o spolupráci s anglickým městem Harlow. Myšlenka navázat spolupráci se zahraniční školou se zrodila v září 1991. Po období prvních písemných kontaktů a získávání informací s uměleckým oddělením Harlow College v anglickém družebním městě Harlow, vyjeli učitelé ZUŠ B. Martinů na první týdenní pobyt do Harlow. Našimi partnery byli učitelé z uměleckého oddělení Harlow College. Návštěvy vyučování, poznávání Anglie, snaha dorozumět se v angličtině – to vyvolalo obrovskou chuť dále spolupráci rozvíjet, předávat a přijímat nové zkušenosti.

Od té doby bylo jedním z cílů ZUŠ Bohuslava Martinů získat co nejvíce informací o hudbě a  kultuře partnerských zemí, jejích systému hudebního školství, seznámit se v praxi s jejich metodickými a pedagogickými postupy při výuce hry na hudební nástroje, zpěvu, vedení komorních souborů, orchestrů a sborů a také získat od zahraničních kolegů notovou literaturu, hudební nahrávky a další výukové pomůcky.

Prostřednictvím pobytů studentů a pedagogů jsme měli možnost navštívit a zapojit se do výuky na partnerských školách, vystupovat na společných koncertech a setkávat se se zahraničními učiteli a studenty.

Celá tato mezinárodní spolupráce a její výsledky svědčí o vysoké profesionalitě a kvalitě výuky na ZUŠ Bohuslava Martinů. Možnost předvést své umělecké dovednosti v zahraničí přináší neopakovatelné zážitky a zkušenosti našim žákům i učitelům.

Skip to content