Liduška nebo Zuška?

Často slýcháváme, že prarodiče našich žáků vodí jejich vnuky a vnučky do „lidušky“ a někteří zase do „zušky“. Tak jak to vlastně je? My Vám to tedy povíme.

Po druhé světové válce byl zaveden jednotný typ základních hudebních škol. V šedesátých letech 20. století se tyto školy transformovaly na lidové školy umění, ve kterých postupně vznikaly další obory: taneční, výtvarné a literárně-dramatické. V době tzv. normalizace význam těchto škol poklesl zařazením mezi školská zařízení. Teprve novelizace školského zákona po roce 1989 vrátila lidovým školám umění jejich původní statut školy a dala jim i dnešní název – Základní umělecká škola. V současné době jsou základní umělecké školy součástí systému na sebe navazujícího uměleckého vzdělávání.“

Základní umělecká škola (dále jen ZUŠ) poskytuje základy uměleckého vzdělávání v jednotlivých oborech. Mnoho rodičů zaměňuje základní školu (ZŠ) se základní uměleckou školou (ZUŠ), protože se domnívá, že ZUŠ je základní škola (ZŠ) propojena s uměleckou výukou. Není tomu tak.

Základní uměleckou školu navštěvují žáci až po výuce ve své základní škole. Výuka v ZUŠ tedy probíhá v odpoledních hodinách dle individuálních rozvrhů (hra na hudební nástroje, zpěv). Kolektivní vyučování (hudební nauka, orchestry, sbory a soubory, taneční obor, výtvarný obor a literárně-dramatický obor) se také uskutečňuje pouze v odpoledních hodinách.

Podstatný rozdíl mezi výukou v základní umělecké škole a nejrůznějšími kroužky zaměřenými na uměleckou činnost je v tom, že ZUŠ je škola, která se řídí školským zákonem. Kroužky mohou započít a ukončit svou činnost v kteroukoliv dobu (do kroužku dítě chodí třeba pouze 3 měsíce). Výuka v ZUŠ není kroužkem, proto školní rok začíná 1. září a končí 30. června. Vzdělávání se uskutečňuje na základě školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Co je to ŠVP?

Školní vzdělávací program si tvoří každá škola sama a podle kterého vyučuje. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu, který schvaluje a vydává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Proč studovat u nás?

Jsme příspěvkovou organizací Moravskoslezského kraje. Naše škola vznikla v roce 1956, tedy pouze o rok později, než vzniklo samostatné město Havířov. Naše škola má dlouholetou tradici a plně kvalifikovaný sbor, který je složen s odborníků, kteří působí jako výkonní umělci nejen u nás ale také i v zahraničí.

 

Milé děti, těšíme se na vás!

Skip to content