Co byste měli vědět o Základní umělecké škole Bohuslava Martinů

♫ Naše škola byla založena v roce 1956, tedy pouze rok po vzniku města Havířova.

♫ Má plně aprobovaný pedagogický sbor, který se nejen věnuje pedagogické, ale také umělecké činnosti.

♫ V případě studia na Základní umělecké škole Bohuslava Martinů musíme mít vyplněnou a podepsanou přihlášku.

♫ Žáci jsou do naší školy přijímáni na základě splnění předpokladů v přípravném studiu (děti pětileté a šestileté) a vykonání talentové zkoušky v základním studiu (žáci od sedmi let).

♫ Na základní umělecké škole se nevyučují kroužky, ale probíhá zde studium. Na konci školního roku obdrží žáci vysvědčení (v případě přípravného studia potvrzení). Aby jej mohli dostat, musí úspěšně absolvovat postupové či závěrečné zkoušky.

♫ V hudebním oboru žáci ukončují ročník formou postupové nebo závěrečné zkoušky a absolvují veřejným absolventským koncertem. Ve Výtvarném oboru se znalosti ověřují vystavováním vlastních výtvarných děl, v Literárně-dramatickém oboru žáci uzavírají ročník divadelní inscenací a v Tanečním oboru tanečním vystoupením.

♫ Připravujeme žáky na přijímací zkoušky na střední a vysoké umělecké školy. Také se věnujeme žákům, kteří se rozhodli pro jinou, než uměleckou dráhu. Snažíme se, aby si uchovali lásku k umění.

♫ Učitelé vyučují podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který vychází z Rámcového vzdělávacího programu (RVP) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Školní vzdělávací program si každá škola tvoří sama. Každý rok je tento dokument upravován a aktualizován.

♫ Předmět Přípravná hudební výchova je povinným předmětem v přípravném studiu. Předmět Hudební nauka je povinný do 5. ročníku I. stupně.

♫ Každou absenci žáka je nutné učiteli omlouvat.

♫ Naše škola pořádá a účastní se mnoha akcí (koncerty, výstavy, workshopy, představení, soustředění, výjezdy do zahraničí, plenéry, soutěže a přehlídky).

♫ Ve škole pracuje Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy Bohuslava Martinů, z. s., který hradí poplatky na soutěžích a další výdaje spojené s akcemi, které ZUŠ pořádá (např. výjezdy na soustředění, plenéry apod.) Také přispívá škole na nákup hudebních nástrojů a dalších pomůcek pro výuku. Členský příspěvek je ve výši 250,- Kč/školní rok.

♫ Máme mnoho šikovných žáků, a proto jejich úspěchy s radostí sdílíme na webových stránkách školy a na Facebooku. Ke každé fotografii a příspěvku přistupujeme s úctou a citem. Abychom naše žáky mohli na internetu prezentovat, musíme mít váš Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR).

♫ Některé hudební nástroje škola za poplatek žákům zapůjčuje.

♫ Úplata za vzdělávání musí být uhrazena za I. pololetí do 15. září a za II. pololetí do 15. února. Pokud platbu neobdržíme, jsme nuceni dle vyhlášky č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a vyhlášky č. 70/2019 Sb. žáka ze studia vyloučit.

♫ Úplata za vzdělávání žáka je pouze příspěvkem na provoz školy, ze kterého jsou hrazeny veškeré provozní náklady školy (energie, nájmy a další poplatky spojené s provozem budov, ve kterých vyučujeme), dále na nákup hudebních nástrojů, notového materiálu, materiálu pro výtvarný obor a dalších pomůcek pro výuku.

♫ Pokud se rozhodnete vzdělávání na naší škole ukončit, je zapotřebí odevzdat elektronicky nebo písemně odhlášku žáka.

♫ Všechny výše zmíněné dokumenty a formuláře naleznete na: https://zusbm-havirov.cz  v sekci pro rodiče.

Skip to content