Individuální studium hudební nauky

Podmínky pro individuální studium předmětu hudební nauka

ŽÁKŮM, KTEŘÍ ZE ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ NEMOHOU NAVŠTĚVOVAT HODINY HUDEBNÍ NAUKY, POSKYTUJEME INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM, JEHOŽ VÝUKA PROBÍHÁ  V KONZULTAČNÍCH HODINÁCH MINIMÁLNĚ JEDNOU ZA DVA MĚSÍCE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ S VYUČUJÍCÍM PEDAGOGEM.

KONZULTACE KLADE DŮRAZ NA SAMOSTUDIUM A Z TOHOTO DŮVODU NENÍ PRO 1. – 3. ROČNÍK INDIVIDUÁLNÍ  VÝUKA DOPORUČENA  A BUDE UMOŽNĚNA JEN VE VÝJIMEČNÝCH PŘÍPADECH A PO KONZULTACI S ŘEDITELKOU ŠKOLY.

Žádost o uvolnění z povinného předmětu

PODMÍNKY PRO INDIVIDUÁLNÍ STUDIUM:

1. ŘÁDNĚ VYPLNĚNÁ ŽÁDOST, SCHVÁLENÁ ŘEDITELKOU ŠKOLY (k vyzvednutí na sekretariátu školy)

2. VYZVEDNUTÍ PRACOVNÍHO SEŠITU (u příslušné paní učitelky HN) –  MARTIN VOZAR HUDEBNÍ NAUKA (PRO PŘÍSLUŠNÝ ROČNÍK)

3. ÚSPĚŠNÉ VYPRACOVÁNÍ POLOLETNÍHO TESTU

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Dle §1, odst. 8, Vyhlášky 70/2019 Sb. ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů výjimečně uvolnit žáka zcela nebo zčásti z pravidelné docházky do některého povinného předmětu stanoveného školním vzdělávacím programem, a to buď na školní rok nebo jeho část; zároveň stanoví náhradní způsob výuky, obsah a rozsah zkoušek z předmětu, ze kterého byl žák uvolněn.

Na základě závazných Informací k vyplňování vysvědčení v základních uměleckých školách od školního roku 2005/06, č.j. 269/2006-22 platí:

jestliže žák nebyl z některého povinného předmětu hodnocen (podle § 3 odst. 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání), škola vydá žákovi vysvědčení až po uzavření hodnocení, tedy až po úspěšně zvládnutém přezkoušení.

Skip to content