Talentové zkoušky
nic
Základní umělecká škola Bohuslava Martinů Havířov - Město

vyhlašuje

Talentové zkoušky na školní rok 2019/2020 

HUDEBNÍ OBOR

17. 5. (pátek), 22. 5. (středa), 11. 6 (úterý)
13:30 – 17:00, Sadová 29

VÝTVARNÝ OBOR

17. 5. (pátek), 22. 5. (středa), 11. 6 (úterý)
14:00 – 17:00, A. Jiráska 1519/2

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

22. 5. (středa), 11. 6 (úterý)
14:00 – 17:30, A. Jiráska 1519/2

TANEČNÍ OBOR

22. 5. (středa), 11. 6 (úterý)
14:30 – 17:30, Na Schodech 1, U Stadionu 1325/2B

Kritéria pro přijímání žáků do Základní umělecké školy Bohuslava Martinů Havířov:

ředitelství:

MgA. Terezie Krainová – ředitelka | krainova.t@zusbm.cz

Mgr. art. Jan Soukup – statutární zástupce ředitelky pro výtvarný, literárně-dramatický a taneční obor  | soukup.j@zusbm.cz 

MgA. Stanislava Riemer – zástupkyně ředitelky pro hudební obor | riemer.s@zusbm.cz   

úřední hodiny sekretariátu: 8:00 – 15:30

Koncertní sál:

Sadová 29 736 01 Havířov-Město +420 596 813 637  |  +420 775 672 598

Výtvarný a Literárně-dramatický obor:

A.Jiráska 2 (budova bývalého Naturproduktu) 736 01 Havířov-Podlesí

+420 596 813 679 |  +420 776 672 596

sekretariat@zusbm.cz

zusbm@po-msk.cz – podatelna

Datová schránkawp7fdz3

Na Schodech 256/1 736 01 Havířov-Město IČ: 62331663 bank.spojení: 41233791/0100 +420 596 813 128  |  +420 775 672 595