Až do vzdálených Dobřan u Plzně putoval náš klavírista Štěpán Novotný ze třídy uč. Oldřišky Honsové. V této velké soutěži jsou do programu povinně začleněny skladby J. S. Bacha. Po náročném konkurenčním boji vybojoval Štěpán krásné Čestné uznání. Srdečně mu i jeho paní učitelce gratulujeme!

Skip to content