Dne 10. února 2023 proběhlo dopolední matiné u klavíru s paní doc. Eliškou Novotnou se stalo obohacujícím zážitkem pro všechny přítomné. Obrovský dík paní Novotné za její tipy, návody na cvičení a cenné rady, které si odnesly nejen samotné pianistky, ale rovněž klavírní pedagogové.

Setkání u klavíru 2023

Skip to content