1.místo s postupem do krajského kola
Helena Hampalová
Valérie Gajanová
Adéla Pilariková

1.místo s postupem do krajského kola
Benjamin Hampala
Jan Františák

tř. uč. Marta Bystroňová
klavírní doprovod doc. Eliška Novotná

Zvláštní ocenění poroty:
Za vynikající klavírní spolupráci
doc. Eliška Novotná

Za vynikající pedagogické vedení žáků:
Marta Bystroňová

Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy!

Skip to content