V letošním školním roce se konal již 3. ročník literární soutěže “Cena Ivony Březinové” pro děti a mládež ve věku 10-18 let. Předávání se uskutečnilo v září v Praze. Za naši školu se přihlásila a Hana Kubeczková ze třídy pana Lukáše Moravce a zvítězila se svým textem “Jednou na pohřbu”. Hance i panu učiteli děkujeme za vzornou reprezentaci školy a srdečně blahopřejeme!

Skip to content