Projekt „Děti malují dětem“ vznikl na podnět havířovské nemocnice, jejíž cílem bylo vytvoření příjemného prostředí v prostoru jídelny pro nemocné z dětského oddělení. Žáci výtvarného oboru ZUŠ B. Martinů vytvořili mozaikové návrhy k malbě na okna. K realizaci projektu byly vybrány předlohy „Luční kvítí“ T. Galgaňákové a „Papoušci“ E. Kroužkové. Malba proběhla během března a dubna pod dohledem vyučujících BcA. L. Klezla a Bc. A. Pastrňákové, do kterého se zapojilo celkem 20 dětí. Všem žákům, kteří se podíleli na tvorbě, moc děkujeme. Malí pacienti se tak nyní v průběhu léčení mohou těšit z pohledu na barevné „vitráže“.

Děti malují dětem v nemocnici

Skip to content