Moc děkujeme Střední umělecké škole v Ostravě a panu Jaroslavu Kociánovi za možnost workshopu a exkurze. Žáci byli nadšení a na škole se jim moc líbilo. Mezi našimi studenty se najde určitě pár zájemců o studium na této škole. Studenti měli možnost nahlédnout do všech uměleckých ateliérů. Děkujeme také za výklad ke klauzurním pracím, které byly velmi zajímavé.
Avšak nejvíce se žákům líbila práce v temné komoře. Zde si mohli vyzkoušet práci s fotografickým papírem.
Těšíme se na další spolupráci. (Foto: BcA. Lucie Klezla)
 
Skip to content