V lednu 2021, v obvyklou dobu pololetních prázdnin, měli žáci naší ZUŠ Bohuslava Martinů možnost se pošesté účastnit festivalu Gradus ad Parnassum, který je pořádaný Fakultou umění OU v Ostravě. Tento festival je zaměřen na klavírní literaturu českých autorů. Letošní ročník byl věnován dílu Eduarda Douši, který v létě oslaví významné životní jubileum. Skladby z jeho dílny, ve kterých se mísí prvky starších stylů s jazzovými prvky a filmovou hudbou, jsou díky lákavým názvům velmi populární právě mezi dětmi. Na interpretačním semináři pod vedením Ivo Kahánka zaznělo na dvacet Doušových skladeb v podání 13 klavíristů ZUŠ z celého Moravskoslezského kraje. Seminář byl nahrán a nyní slouží jako výukový materiál pro studenty ostravské univerzity, pedagogy ZUŠ a konzervatoří.

Se žákem Š. Novotným (tř. uč. Oldřiška Honsová) pracoval lektor na dvou kusech č. 5 a 8 z cyklu „Studie II.“  a s žačkou T. Šplíchalovou (tř. uč. Jarmila Paclová) na třívěté skladbě „Sonatina Vojtatina“. Do interpretačního semináře se pravidelně zapojují studenti katedry klávesových nástrojů OU. Mladí pianisté ocenili zvláště v době distančně vedené výuky kontakt s mistrovským koncertním nástrojem firmy Steinway & Sons. Ačkoliv program letošního ročníku navzdory epidemiologické situaci nemohl být realizován v plném rozsahu, byl i přesto unikátním zpestřením a motivačním impulzem pro žáky ZUŠ a jejich pedagogy.

J. Paclová a O. Honsová

Skip to content