Ve dnech 4.-5.2. se konal již 8. ročník festivalu “Gradus ad Parnassum” na Fakultě umění Ostravské univerzity, který byl věnován skladbám Carla Czerného a klavírním etudám českých skladatelů. Děkujeme za fundovanou konzultaci Martinu Kasíkovi, za zajímavé přednášky, výbornou organizaci, skvělou atmosféru a děkujeme Anně Moldříkové ze třídy Jarmily Paclové, MA MA za reprezentaci.

Gradus ad Parnassum 23

Skip to content