Dne 23. března 2023 se v ZUŠ B. Smetany v Karviné konalo krajské kolo soutěžní přehlídky ve sborovém zpěvu. Naší žáci ze třídy p. uč. MgA. Nitschmanna v kategorii komorních sborů do 12 let získali krásné bronzové pásmo. Žákům i panu učiteli gratulujeme a za klavírní doprovod děkujeme p. uč. Darině Sedlářové.

Skip to content