V sobotu 11.11.2023 pedagogové výtvarného oboru aktivně tvořili na kurzu s názvem Výtvarná tvorba s vyžitím kombinovaných technik v rozsahu 8 hodin pod vedením lektorky PeadDr. Aleny Zupkové. Cílem kurzu bylo poskytnout pedagogům inspiraci pro vlastní výuku výtvarné výchovy. V rámci kurzu si pedagogové vyzkoušeli širokou škálu různých technik jako frotáž, kresbu, malbu nebo koláž, experiment a hru s prvkem náhody. Pracovali s uhlem, tuší, uhlovým papírem, inkoustem nebo tónovacími barvami. DVPP proběhlo v prostorách naší školy, zapojili se také kolegové z jiných měst. Cílem kurzu bylo poskytnout pedagogům inspiraci pro vlastní výuku výtvarné výchovy. V rámci kurzu si pedagogové vyzkoušeli širokou škálu různých technik jako frotáž, kresbu, malbu nebo koláž, experiment a hru s prvkem náhody. Pracovali s uhlem, tuší, uhlovým papírem, inkoustem nebo tónovacími barvami. Akci zprostředkovala společnost Portedo a financováno bylo z operačního programu OP JAK – Šablony 1.VII_1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ.
Kurz kombinovaných technik 2023
Skip to content