Dne 26. 9. 2022 se konal Metodický workshop s kytarou v koncertním sále naší ZUŠ. Pozvání přijal uznávaný slovenský kytarista doc. Mgr. art. Adam Marec, ArtD., kytarista evropského formátu. Žáci, učitelé a veřejnost měli možnost prožít příjemný den s kytarou v krásných prostorách koncertního sálu školy s umělcem, který úspěšně koncertoval v mnoha zemích i mimo Evropu. První ze tří bloků byl věnován především pedagogům. Postupy u výuky s důrazem na fyziologii rozšířily obzory nejen učitelům. Druhý blok byl zážitkem převážně pro žáky, kteří měli možnost konzultovat svou hru s mistrem Marcem. Představení cestovní kytary žáky nadchlo a se zájmem si hru na ni vyzkoušeli. Přestávku před třetím blokem bez příprav, ale úžasně, vyplnili naši bývalí absolventi, nyní studenti Janáčkovy konzervatoře Ostrava – Ondřej Smyček a Marek Chmiel. Zlatý hřeb a zároveň poslední blok tvořil koncert doc. Adama Marce, na kterém zazněly skladby autorů J. K. Mertze, P. Ebena, J. Jirmala a dalších. Kytarový workshop zanechal v srdcích pedagogů, žáků a hostů neopakovatelný hudební zážitek.

Skip to content