Dne 14. dubna 2023 vyjeli žáci hudebních nauk a přípravné hudební výchovy na koncert do Ostravy. Měli možnost se blíže seznámit se smyčcovými nástroji a Bendovým kvartetem. Přijeli s novými zážitky a obohaceni o nové hudební znalosti. Ví, co to znamená “pizzicato”, že se muzikanti musí nejdříve dobře naladit, než začnou hrát. Výchovný koncert s názvem “Ladí, neladí” uspořádala pro děti Janáčkova filharmonie. Děkujeme vyučujícím teoretických předmětů – paní uč. Vendule Husníkové, DiS. a MgA. Stanislavě Riemer – za zorganizování výjezdu pro naše žáky!

Ladí, neladí

 

Skip to content