Dne 18. listopadu si zajeli žáci klavírního oddělení na Církevní konzervatoř do Opavy na již tradiční festival klavírní a komorní hudby “Magický klavír v proměnách času”. Část koncertního matiné je věnován “Klavírním postavičkám”, ve kterém žáci ztvárňují název skladby svými kostýmy.  Na nový klavír z dílny Petrof zahrála mimo jiné své vlastní skladby – Vločka a Nebeská krajina – Nela Santariusová  a Daniel Fussek ze třídy paní uč. Mgr. Martiny Kypastové. Ze třídy MgA. Kateřiny Ondrušíkové zapůsobil barevným tónem Seo Jeongmin a od paní učitelky Miriam Dýrrové se předvedla Amálie Svorníková. Pro mladé pianisty byl tento zážitkový den motivujícím a inspirujícím, na který budou jistě dlouho vzpomínat.

   

Skip to content