Ve dnech 3. a 4. května 2023 se konal 65. ročník nejstarší houslové soutěže v Evropě. Tato soutěž je celosvětově vysoce uznávána. Odbornou porotu s předsedou, houslovým virtuózem Pavlem Šporclem, byli zástupci ze zemí České Republiky, Izraele, Německa a Srbska. Členové poroty jsou pedagogové, výkonní umělci, virtuosové, koncertní mistři světových orchestrů a komorních těles. Naši školu reprezentovali sourozenci Benjamin a Helena Hampalovi a oba žáci v 1. a 2. kategorii získali v obrovské konkurenci “Čestné uznání”. Z Ústí nad Orlicí si dovezli krásné dojmy, nové hudební zážitky a spoustu inspirace do další tvůrčí práce. Snad největší radost měly děti z plyšové pandy, kterou obdržely od předsedy poroty Pavla Šporcla. Velké poděkování patří jejich vyučující Martě Bystroňové za pečlivou přípravu a rovněž vynikající klavíristce MgA. Kateřině Ondrušíkové za její obětavou a kvalitní klavírní spolupráci.

Kociánová soutěž 23

 

Skip to content