Dne 23.4. 2024 se účastnil Šimon Šimek z pěvecké třídy p. uč. Zuzany Gajanové, DiS.art., 14.ročníku celostátní přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů v Poličce. Šimon soutěžil v kategorii 17-18 let, kde mezi 16 soutěžícími získal Zlaté pásmo. Soutěž probíhala ve velkém divadelním sále Tylova domu v Poličce. Soutěž obohatila Šimona o další repertoár skladeb Bohuslava Martinů, který byl na soutěži povinný, ale i o cenné zkušenosti, které jsou důležité k dalšímu profesnímu rozvoji. Gratulujeme za krásný výsledek! Poděkování za výbornou klavírní spolupráci patří rovněž panu učiteli O. Doroshenkovi, Bc.A..

Mládí a B. Martinů 2024

Skip to content