Ve dnech 15.-16. října se konala již 10. ročník soutěže pro žáky ZUŠ v rámci Moravskoslezského kraje, která svou náplní podporuje tvorbu soudobých skladatelů.  V této soutěži měla naše škola bohaté zastoupení.

 

ZPĚV

zlaté pásmo

Anežka Jeklová (tř. uč. Zuzana Gajanová, DiS. art.)

Adéla Folwarczná (tř. uč. Zuzana Gajanová, DiS. art.)

Valérie Gajanová + zvláštní ocenění za přesvědčivý výkon (tř. uč. Zuzana Gajanová, DiS. art.)

Jiří Jekl (tř. uč. Oldřiška Honsová)

Štěpán Jekl (tř. uč. Oldřiška Honsová)

Filip Kaleta (tř. uč. Oldřiška Honsová)

David Kaleta (tř. uč. Oldřiška Honsová)

Adéla Holešová (tř. uč. Oldřiška Honsová)

Johana Žofie Muchová (tř. uč. Oldřiška Honsová)

Sára Bernatíková (MgA. Ida Gaidošová)

Krystyna Tomanová (MgA. Ida Gaidošová)

Ingrid Matušínská (Mgr. Karin Matušínská)

Viktorie Sodzawiczná (Mgr. Karin Matušínská)

 

stříbrné pásmo

Barbora Plevová (tř. uč. Zuzana Gajanová, DiS. art.)

Aneta Schabjuková (tř. uč. Zuzana Gajanová, DiS. art.)

Aneta Barvíková (tř. uč. Oldřiška Honsová)

Šimon Kaleta (tř. uč. MgA. Ida Gaidošová)

 

klavírní doprovod – MgA. Terezie Krainová, MgA. Jaroslava Filipová, MgA. Olga Punko, Oldřiška Honsová

 

KLAVÍR

zlaté pásmo

Johana Žofie Muchová (tř. uč. Oldřiška Honsová)

Anna Baronová (tř. uč. Mgr. Martina Kypastová)

Laura Schneiderová (tř. uč. Mgr. Martina Kypastová)

stříbrné pásmo

Nela Santariusová (tř. uč. Mgr. Martina Kypastová)

 bronzové pásmo

Emma Galuszková (tř. uč. Miriam Dýrrová)

Amálie Svorníková (tř. uč. Miriam Dýrrová)

Anna Keleczsényová (tř. uč. Miriam Dýrrová)

ZOBCOVÁ FLÉTNA

zlaté pásmo

Karolína Toušková (Květuše Pokorná)

klavírní doprovod – Darina Sedlářová

Od poroty získaly obě vyučující Z. Gajanová a O. Honsová “Zvláštní ocenění za vynikající pedagogické vedeni”.  Všem oceněným, korepetitorkám a vyučujícím srdečně blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci!

Múzy I. Hurníka 2022

Muchová

Skip to content