A opět máme krásná umístění zpěvaček ze třídy paní uč. Zuzany Gajanové, které podaly úžasné výkony na festivalu se soutěží “O cenu Leoše Janáčka” k poctě českého hudebního génia, která se konala dne
5. října 2021 na Lidové konzervatoři a Múzické škole v Ostravě. V již šestém ročníku získaly 1. ceny: Valérie Gajanová, Amálie Oravčíková a Hana Šurkovská a 3. cenu vybojovala Aneta Schabjuková. Klavírního doprovodu se ujala naše kolegyně Yelizaveta Mys. Ze třídy MgA. Vlastimila Nitschmanna získali 1. místo Anna Škobrtalová a 2. místo Tadeáš Zupko. Všem srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších krásných momentů na hudebním pódiu!

Skip to content