Našemu panu kolegovi Mgr. art Janu Soukupovi se dostalo významného ocenění “Pamětní list Rady města Karviné” za dlouhodobé vynikající výsledky v oblasti kultury. Slavnostní předání ocenění bylo panu učiteli předáno v rámci oslav Dnů Karviné z rukou primátora Ing. Jana Wolfa dne 10. června v Reprezentačním sále Zámku Fryštát v Karviné. Pan Soukup mimo jiné působí již patnáct let v Symfonickém dechovém orchestru Májovák Karviná. Během těchto let účinkoval na desítkách koncertů nejen orchestrálních, ale i komorních a sólových. Dnes má již vychované vlastní nástupce, kteří společně v orchestru muzicírují. Věnuje se taktéž aranžérství pro nejrůznější hudební tělesa. Panu Soukupovi srdečně blahopřejeme a přejeme do dalších let mnoho úspěchů!

Skip to content