Ve dnech 15.-17. října se uskutečnil již XIX. ročník pěvecké soutěže Bohuslava Martinů na Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy. Tato písňová soutěž  je určena pro žáky a studenty ve věku 10-21 let. Do této soutěže se přihlásily žačky paní Zuzany Gajanové a získaly v silné konkurenci přední místa.

  1. místo – Valerie Gajanová 3. místo – Barbora Plevová, Anna Vydrová
    Soutěžícím moc gratulujeme! Vřelý dík patří jejich paní učitelce za výbornou pedagogickou přípravu a doprovázející klavíristce Yelizavetě Mys za spolupráci!

Skip to content