Gratulujeme našim žákům, kteří se umístili v pěvecké soutěži Bohuslava Martinů v Praze.
 
Barbora Moldříková (3. místo)
Amálie Oravčíková (čestné uznání)
Kristina Oravčíková (3. místo)
 
ze třídy paní učitelky Zuzany Gajanové. Za klavírem usedla paní učitelka MgA. Oleksandra Panasevych.
 
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
 
Vaše ZUŠ
Skip to content