Blahopřejeme našim žákům k úspěšnému přijetí na střední a vysoké umělecké školy ve školním roce 2021/2022

Hudební obor:

Frkousová Karolína Marie (populární zpěv) / Konzervatoř a VOŠ Jaroslava Ježka (tř. uč. MgA. Ida Gajdošová)

Frkousová

Szypková Anna (příčná flétna) / Církevní konzervatoř v Opavě, Janáčkova konzervatoř v Ostravě (tř. uč. Květuše Pokorná)

Szypková

Šurkovská Hana (sólový zpěv) / Janáčkova konzervatoř v Ostravě (tř. uč. Zuzana Gajanová)

Šurkovská

Toušek Ondřej (basová kytara) / Janáčkova konzervatoř v Ostravě (Bc. Marek Dufek, DiS.)

Toušek

Za přípravu žáků v oblasti hudební teorie děkujeme paní učitelce Monice Krplové, DiS. Za klavírní spolupráci u talentových přijímacích zkoušek děkujeme Yelizavetě Mys, DiS. a Darině Sedlářové.

Výtvarný obor:

Čadková Viktorie (Fotografie) / Střední umělecká škola v Ostravě (tř. uč. BcA. Lucie Klezla a akad. mal. Dagmar Štefková)

Čadková

Firla David (Fotografie) / Střední umělecká škola v Ostravě (tř. uč. BcA. Lucie Klezla)

Firla

Pomahačová Nikol (Ilustrace) / Střední umělecká škola v Ostravě, (Grafický Design) / Střední uměleckoprůmyslová škola ve Frýdku-Místku (Tř. uč. BcA. Lucie Klezla)

Pomahačová

Pytlík Adam (Grafický design) Střední uměleckoprůmyslová škola ve Frýdku-Místku (tř. uč. MgA. Josef Gerda)

Pytlík

Ševčík Denis Bruno (Návrhářství oděvů a Interierový design)  / Střední škola uměleckých řemesel v Ostravě (tř. uč. MgA. Josef Gerda)
(Průmyslový design) / Střední umělecká škola v Ostravě (tř. uč. MgA. Josef Gerda)

Ševčík

Toušek Ondřej (Průmyslový a interiérový design) / Vysoká škola báňská v Ostravě
(tř. uč. Akad. mal. Dagmar Štefková)

Toušek

Za přípravu žáků v oblasti figurální tvorby děkujeme panu učiteli akad. mal. Aleši Rabenseifnerovi.

Skip to content