Letošní jubilejní 20. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia na Janáčkově konzervatoři v Ostravě se konala 7. a 8. dubna. Zúčastnili se ji naší žáci klavírního a pěveckého oddělení. Všem oceněným srdečně gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Velké poděkování patří jejich pedagogům za aktivní přístup a přípravu žáků na tuto soutěž  a korepetitorům, za jejich klavírní spolupráci.

Výsledková listina – klavír:
0. Kategorie
Baronová Anna – Čestné uznání (Mgr. Martina Kypastová)
Výsledková listina – zpěv:
0. Kategorie
1. cena a titul laureáta + cena hejtmana MSK za nejúspěšnějšího nejmladšího účasníka – Jeklová Anežka (Zuzana Gajanová, DiS.)
3. cena –  Waclawek Jan (Mgr. Karin Matušínská)
1. Kategorie
2. cena – Kučevová Rozárie (Oldřiška Honsová)
2. cena – Kaleta David (Oldřiška Honsová)
3. cena – Folwarczná Adéla (Zuzana Gajanová, DiS.)
3. cena – Šafářová Tina (MgA. Ida Gaidošová)
3. cena  – Bernatíková Sára (MgA. Ida Gaidošová)
Čestné uznání – Kaleta Šimon (Karin Matušínská)
Čestné uznání – Vydrová Anna (Zuzana Gajanová, DiS.)
Čestné uznání – Matušínská Ingrid (Mgr. Karin Matušínská)
Čestné uznání – Tomanová Krystyna (MgA. Ida Gaidošová)2. Kategorie
2. cena – Muchová Johana Žofie (Oldřiška Honsová)
CENA POROTY
Muchová Johana Žofie – za interpretaci písně K. Bendla Skřivánek
Pro Bohemia 2022   
Skip to content