V pátek 8.3. 2024 proběhlo okresní kolo recitační soutěže Dětská scéna v Karviné, kde jsme získali tato ocenění:
0. kategorie: STŘÍBRNÉ PÁSMO – Thea Sobotová (ze třídy p. uč. Lukáše Moravce) – nepřímý postup do krajského kola
1. kategorie: ČESTNÉ UZNÁNÍ – Dalibor Vašina (ze třídy p. uč. Lukáše Moravce)
2. kategorie: BRONZOVÉ PÁSMO – Kryštof Michelfeit (ze třídy p. uč. Lukáše Moravce)
Srdečně všem soutěžícím a jejich panu učiteli blahopřejeme!
Dětská scéna 2024
Skip to content