10.ročník interpretační soutěže “Karel Ditters z Dittersdorfu” Vidnava
3.místo
J.+ P.Chrobákovy
tř.uč.M.Kupská

6.ročník mezinárodní klavírní soutěže “PRO BOHEMIA” Ostrava
1.místo
Olga Punko
tř. uč. O. Štěpánková

36.ročník mezinárodní klavírní soutěže “Virtuosi per musica di pianoforte” Ústní nad Labem
2.místo
Kateřina Ondrušíková
tř. uč. O. Štěpánková

Soutěž amatérské písně “Talent 2003”
1.místo
E.Bajerová, E.Ochmanová, K.Steinerová
R.Volná

“Čtyři ruce na klávesách” Karlovy Vary
1.místo
Natálie Gajanová
Jana Kaczmarczyková
1.místo
Nikol Porubová
tř.uč. D. Kluková

Okresní kolo soutěže MŠMT ČR s převahou dechových nástrojů a souborů bicích nástrojů
1.místo s postupem
Arioso kvarteto zobc.fléten
Zobterčino 2 zob.flétny + klavír
Příčná flétna + klavír
Dívčí komorní trio
tř.uč.K.Pokorná
Duo bicích nástrojů
tř.uč.V.Matušínský

XI.ročník mezinárodní soutěže “Amadeus Brno” 2004
1.místo + Absolutní vítězství
Cena za nejlepší interpretaci skladby
Nejlepší český účastník
Kateřina Ondrušíková

2.místo
Tereza Stachová
3.místo
Olga Punko
tř.uč. O.Štěpánková

Krajské kolo soutěže MŠMT ČR v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů
1.místo s postupem
Trio 2 housle + klavír
J.Leska, L.Drda, K.Štěpánková
tř. uč. M.Bystroňová,D. Kluková
1.místo
Trio 2 housle + klavír
M.Klodová, A.Manišová, P.Chrobáková
tř. uč. M.Bystroňová, M. Kupská

Soutěžní přehlídka hry na el.klávesy “Konfrontace” Karviná
1.místo
Martina Štoková

1.místo + Cena poroty za nejlepší interpretaci komorní skladby bez automatického doprovodu
Daniela Štoková + Karla Štuklová
tř. uč. V. Matušínský
Zvláštní ocenění poroty za pedagogic-
kou práci – V. Matušínský

VIII.ročník mezinárodní Houslové soutěže Mistra Josefa Muziky – Nová Paka
2.místo
Leoš Drda
3.místo
Adéla Manišová
tř.uč. M. Bystroňová
klavír M. Vlková

Celostátní kolo soutěže MŠMT ČR v komorní hře s převahou bicích nástrojů – Vysoké Mýto
1.místo
Kvintet bicích nástrojů
tř. uč. V.Matušínský

Krajské kolo soutěže MŠMT ČR v hře tanečních orchestrů
2.místo
Taneční orchestr ZUŠ B. Martinů
um.vedoucí L.Kučerová
Z. Bittmar

Celostátní kolo soutěže MŠMT ČR v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů Jindřichův Hradec
3.místo
Trio 2 housle + klavír
J.Leska, L.Drda, K.Štěpánková
tř. uč. M.Bystroňová,D. Kluková

46.ročník Kocianovy houslové soutěže – Ústí nad Orlicí
3.místo
M.Klodová
Čestné uznání
L. Drda
tř.uč.M.Bystroňová klavír M. Vlková

Prague Junior Note 2003
2.místo + Cena poroty – housle
Markéta Klodová tř.uč.M.Bystroňová
2.místo – klavír
Jana Kaczmarczyková – tř.uč. D. Kluková
3.místo – housle
Leoš Drda tř.uč.M.Bystroňová
3.místo – klavír
Olga Punko tř.uč.O.Štěpánková

Skip to content