TANEČNÍ obor

Vedoucí oddělení | Petra SEJKOROVÁ – taneční oddělení

Co vás naučíme

  • taneční průprava
  • současný tanec
  • klasická taneční průprava, baletní přípravka
  • taneční praxe

Předmět Taneční průprava

Účelem tohoto předmětu je především rozvíjet to, co je dětem v pohybu přirozené. Učí se jednoduché dětské písničky a říkadla, při nichž se hravou formou učí snadné pohybové vazby. Zaměřujeme se na vypracování správného držení těla. Snažíme se odstranit individuální chyby a špatné pohybové návyky. Zvyšujeme ohebnost a pružnost těla. Rozvíjíme prostorové a hudební cítění.

Předmět Taneční technika

Žáci se učí základy klasického tance. Pozice paží i nohou, cvičení u tyče (a la barre), na volnosti (au milieu), malé a velké skoky. Získávají ladnost a lehkost pohybu. Učí se být v pohybu ukáznění, mít vytrvalost a vůli.

Předmět Taneční praxe

Učí se kombinace tanečních kroků, vnímat hudbu, rytmus a prostor. Překonávají zábrany pomocí taneční improvizace. Menší děti hrají taneční hry. Pěstujeme smysl pro vzájemnou pohybovou souhru.

Předmět Mix dance

Poznávají základy technik moderního tance (M. Graham, J. Limon). Učí se základy práce se zemí. Seznámí se s kroky lidových tanců, českých i cizích (Slovensko, Španělsko). Ve vyšších ročnících je zde zahrnut také předmět Taneční praxe. Součástí je také rozborová hodina, kde žáci sledují svůj nebo cizí pohybový projev. Následně jej sami hodnotí a rozebírají s učitelem.

Předmět Aerobik Dance

Žáci se učí aerobnímu cvičení, které je propojeno s tancem a gymnastickými prvky. Základem jsou aerobní kroky a krokové vazby. Zároveň se žáci učí odrazovou a skokovou techniku, skoky, posilování těla za pomoci náčiní i bez něj. Vše se spojuje do choreografií, ve kterých se žáci učí práci v kolektivu i samostatnému projevu. Prvořadé je zaměřit se na správné držení těla, odstranění individuálních chyb a špatných pohybových návyků. Je zároveň velmi důležité soustředit se na adaptační změny (srdečně cévní systém, dýchací a oběhový systém, metabolismus a změny psychické a sociální.

Nepovinný předmět Soubor

V průběhu jednou týdně tvoří trénink i práce v Souboru, kdy mohou mladí tanečníci rozvíjet svou kreativitu v rámci skupiny. Zde se probírá způsob, jakým vytvořit choreografii a to teoreticky i prakticky.

PODÍVEJTE SE NA ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

ředitelství:

Mgr. art. Jan Soukup – zástupce statutárního orgánu soukup.j@zusbm.cz

MgA. Terezie Krainová – zástupkyně ředitele | krainova.t@zusbm.cz

úřední hodiny sekretariátu: 8:00 – 15:30

Na Schodech 256/1 736 01 Havířov-Město IČ: 62331663 bank.spojení: 41233791/0100 +420 596 813 128  |  +420 775 672 595

Koncertní sál:

Sadová 29 736 01 Havířov-Město +420 596 813 637  |  +420 775 672 598

Výtvarný a Literárně-dramatický obor:

A.Jiráska 2 (budova bývalého Naturproduktu) 736 01 Havířov-Podlesí

+420 596 813 679 |  +420 776 672 596

sekretariat@zusbm.cz

zusbm@po-msk.cz – podatelna

Datová schránkawp7fdz3