Město Příbor a Rodný dům Sigmunda Freuda vyhlásili mezinárodní výtvarnou soutěž ART FREUD. Druhého ročníku této mezinárodní výtvarné soutěže se zúčastnili i žáci výtvarného oboru. Soutěžilo se v několika věkových kategoriích a ve čtyřech tematických okruzích. Na prvním místě v tematickém okruhu Freudova psychoanalýza se umístila žačka paní učitelky Mgr. Anety Pastrňákové Ellen Hromková. Předávání ceny proběhlo 2.6.2023 v rámci dětského dne v městském parku Příbor. Gratulujeme oceněné žačce i její paní učitelce ke krásnému umístění!

ART FREUD 2023

Skip to content