Dne 24. 5. se zapojila naše škola do celonárodní akce základních uměleckých škol  ZUŠ OPEN pod patronátem Magdalény Kožené. Žáci si vyzkoušeli prezentaci v jiných prostorech, než je koncertní sál. Tímto zkušebním prostorem se stal OC ELAN v Havířově. Zpříjemnili tak nakupování zákazníkům obchodního centra. Zapojily se žáci výtvarného oboru s malbou na místě, lit.-dram. obor s moderováním koncertu Anetou Šafářovou a samotní hudebníci se svými učiteli.

ZUŠ OC ELAN

Skip to content