Hudební obor

Vedoucí oddělení

Marta BYSTROŇOVÁ – smyčcové oddělení

Oldřiška HONSOVÁ – klavírní oddělení

Ludmila KUČEROVÁ – akordeonové oddělení

Andrej LEHOTSKÝ – kytarové oddělení

Vladimír MATUŠÍNSKÝ – bicí oddělení

Květuše POKORNÁ – dechové oddělení

Bc. Jakub PROKOP – elektrické klávesy

MgA. Vlastimil NITSCHMANN – pěveckého oddělení

Co vás naučíme

Výuka probíhá formou individuální, skupinkovou a kolektivní v budovách školy Na schodech 1, 2 a na ul.Sadová a na všech místech poskytovaného vzdělávání v těchto odděleních:

Klavírní | Smyčcové – housle, Violoncello, Kontrabas | Dechové – zobcová a příčná flétna, Klarinet, Hoboj, Saxofon, Trubka, Fagot | Akordeonové | Klávesové | Pěvecké | Bicí | Kytarové | Hudební teorie | Přípravné

Taneční orchestr a komorní tělesa

V roce 1996 byl na naší škole založen Taneční orchestr. Uměleckými vedoucími se stali paní ředitelka Ludmila Kučerová a pan Zbigniew Bittmar, dlouholetý dirigent Čs. Rozhlasu Ostrava, aranžér a skladatel.

Orchestr sdružuje žáky školy ve věku 11 až 25 let různého nástrojového obsazení. Repertoár je široký, od skladeb z oblasti vážné hudby až po hudbu estrádní a taneční. Orchestr se aktivně podílí na reprezentaci školy a získal již řadu ocenění a umístění v soutěžích. Do povědomí havířovské veřejnosti se také dostává svými vystoupeními při významných společenských událostech města. Od září 2004 se vedení orchestru společně s paní Kučerovou ujímá pan Václav Grigor, bývalý spolupracovník pana Bittmara. Dne 9.11.2004 na Koncertě učitelů byl orchestru paní Emílií Bittmarovou slavnostně propůjčen čestný název Taneční orchestr Zbigniewa Bittmara ZUŠ Bohuslava Martinů. V současné době působí orchestr pod vedením Václava Bezděka a Karla Smyčka.

Na škole působí také:

  • Soubor dechových nástrojů
  • Soubor zobcových a příčných fléten
  • Smyčcový orchestr Dolce violini
  • Smyčcový soubor Suzuki
  • Přípravný pěvecký sbor Petrklíček
  • Pěvecké sbory Meandry, Petrklíč, Belcanto a Sirény
  • Flautino (kvartet zobcových fléten)

PODÍVEJTE SE NA ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ

ředitelství:

Mgr. art. Jan Soukup – zástupce statutárního orgánu soukup.j@zusbm.cz

MgA. Terezie Krainová – zástupkyně ředitele | krainova.t@zusbm.cz

úřední hodiny sekretariátu: 8:00 – 15:30

Na Schodech 256/1 736 01 Havířov-Město IČ: 62331663 bank.spojení: 41233791/0100 +420 596 813 128  |  +420 775 672 595

Koncertní sál:

Sadová 29 736 01 Havířov-Město +420 596 813 637  |  +420 775 672 598

Výtvarný a Literárně-dramatický obor:

A.Jiráska 2 (budova bývalého Naturproduktu) 736 01 Havířov-Podlesí

+420 596 813 679 |  +420 776 672 596

sekretariat@zusbm.cz

zusbm@po-msk.cz – podatelna

Datová schránkawp7fdz3