Základní umělecká škola bohuslava martinů

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů 

poskytuje základní umělecké vzdělání dětem a mládeži od 5 do 25 let a připravuje nadané žáky k talentovým přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy. Škola zřizuje obor hudební, taneční, výtvarný. V září 2005 otevřela také obor literárně dramatický. Celková kapacita je 1.052 žáků. Organizace výuky je řízena vyhláškou a učebními plány,schválenými MŠMT ČR a Školním vzdělávacím programem. Výuka probíhá formou individuální (nástrojová a pěvecká), skupinové (nástrojová, pěvecká, komorní hra) a kolektivní (soubory, orchestry, hudební nauka, pěvecké sbory).

ZRUŠENÍ VÝUKY HUDEBNÍ NAUKY (UL. SADOVÁ) a LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU (A. JIRÁSKA)

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

sdělujeme Vám, že se ruší výuka hudební nauky dne 26. 2. 2019 (úterý) v budově ZUŠ (ul. Sadová) a také výuka literárně-dramatického oboru z důvodu konání okresního kola MŠMT v komorní hře s převahou dechových nástrojů.

Děkujeme Vám za pochopení

Vaše ZUŠ

ZUŠ Bohuslava Martinů přijímá nové žáky od II. pololetí

Máme volná místa na tyto hudební nástroje:

*klavír, zobcová flétna, klarinet, saxofon

V případě zájmu kontaktujte zástupkyni ředitele   MgA. Terezii Krainovou (krainova.t@zusbm.cz).

Děkujeme. Vaše ZUŠ

Výstava Martina Pawery, ak. mal. a jeho žáků, kurzistů

Podívejte se na úspěchy našich žáků

 

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č.250/2000 Sb.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

ředitelství:

Mgr. art. Jan Soukup – zástupce statutárního orgánu soukup.j@zusbm.cz

MgA. Terezie Krainová – zástupkyně ředitele | krainova.t@zusbm.cz

úřední hodiny sekretariátu: 8:00 – 15:30

Na Schodech 256/1 736 01 Havířov-Město IČ: 62331663 bank.spojení: 41233791/0100 +420 596 813 128  |  +420 775 672 595

Koncertní sál:

Sadová 29 736 01 Havířov-Město +420 596 813 637  |  +420 775 672 598

Výtvarný a Literárně-dramatický obor:

A.Jiráska 2 (budova bývalého Naturproduktu) 736 01 Havířov-Podlesí

+420 596 813 679 |  +420 776 672 596

zusbm@po-msk.cz

Datová schránkawp7fdz3