Základní umělecká škola bohuslava martinů

Základní umělecká škola Bohuslava Martinů 

poskytuje základní umělecké vzdělání dětem a mládeži od 5 do 25 let a připravuje nadané žáky k talentovým přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy. Škola zřizuje obor hudební, taneční, výtvarný. V září 2005 otevřela také obor literárně dramatický. Celková kapacita je 1.052 žáků. Organizace výuky je řízena vyhláškou a učebními plány,schválenými MŠMT ČR a Školním vzdělávacím programem. Výuka probíhá formou individuální (nástrojová a pěvecká), skupinové (nástrojová, pěvecká, komorní hra) a kolektivní (soubory, orchestry, hudební nauka, pěvecké sbory).

Žáci ZUŠ Bohuslava Martinů účinkovali na slavnostním galavečeru ankety Sportovec roku 2018 Moravskoslezského kraje. Společeně vystoupili s žáky ZUŠ Leoše Janáčka Havířov – Podlesí, ZUŠ Pavla Kalety Český Těšín, ZUŠ Bedřicha Kozánka, ZUŠ Šternberk a Moravskoslezskou Sinfoniettou doprovodili Terezu Maškovou (vítězku soutěže Superstar 2018). Za dirigentským pultem se představil Ondřej Packan.

ZRUŠENÍ VÝUKY HUDEBNÍ NAUKY NA ZŠ MLÁDEŽNICKÁ

Dne 26. 3. 2019 od 13.15 – 16.00hod odpadá výuka Hudební nauky na pobočce ZŠ Mládežnická z důvodu účasti pedagoga na semináři.

Děkujeme za pochopení.

Vaše ZUŠ

Gratulujeme našim žákům, kteří se umístili v okresním a krajském kole soutěže MŠMT v komorní hře

1. cena (okresní kolo)
Trijko (Valérie Gajanová, Jan Františák – housle a Štěpán Novotný – klavír). Trio připravila paní učitelka Marta Bystroňová.

2. cena (krajské kolo)
ZobDuetto Berušky (Amálie Kožušníková a Karolína Toušková – zobcové flétny). Duo připravila paní učitelka Květuše Pokorná.

2. cena (krajské kolo)
Saxofonové trio (Natálie Hajnová, Šimon Kufa a Patrik Rašman) Trio připravil pan učitel Václav Bezděk.

Gratulujeme našim žákům, kteří se umístili v okresním kole MŠMT ve hře na akordeon

Gratulujeme Štěpánce Böhmové k 1. místu a Dorotce Stankové k 1. místu s postupem do krajského kola soutěže MŠMT (tř. uč. Bc. Jakub Prokop).

Kristina Oravčíková vystoupí s Janáčkovou filharmonií Ostrava

Gratulujeme také Kristině Oravčíkové ze třídy p. uč. Zuzany Gajanové k úspěšnému splnění podmínek přehrávky s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Kristina vystoupí s JFO 20. 6. 2019 v Domě kultury města Ostravy.

Gratulujeme žákům výtvarného oboru

Gratulujeme Joanně Grudzińské (tř. uč. Aleš Rabenseifner, ak. mal), která vytvořila logo pro Festiwal Piosenki Pzieciecej. Získala 1. místo. 

Gratulujeme žákům, kteří byli přijati na střední školy uměleckého směru

Magdaléna Novotná – housle (tř. uč. Marta Bystroňová), Janáčkova konzervatoř v Ostravě. 

Lea Romanowská (tř. uč. Aleš Rabenseifner), Střední umělecká škola v Ostravě a Hana Bialončíková Hana (tř. uč. Aleše Rabenseifner), Střední odborná umělecká škola Ostrava.

Gratulujeme našim žákům, kteří se umístili v okresním kole MŠMT v komorní hře

1. místo s postupem do krajského kola

ZobDuetto “Berušky”: A. Kožušníková, K. Toušková (tř. uč. Květuše Pokorná)

Saxofonové trio: Š. Kufa, N. Hajnová, P. Rašman (tř. uč. Václav Bezděk)

1. místo

Trio zobcových fléten: O. Jícha, K. Lukeš, A. Kolebačová (tř. uč. Lenka Pajurková, Dipl. um.)

Trio Tranquillo: J. Hanesová, O. Krabec, J. Čurda (připravila p. uč. Pajurková, Dipl. um)

Barevné kvarteto: Z. Pavlíková, J. Zinecker, F. Kubík, M. Augustová (připr. V. Bezděk a K. Smyček)

2. místo

Trio zobcových fléten: J. Krabcová, T. Kolebačová, A. Kolebačová (tř. uč. Pajurková, Dipl. um.)

Flétnové kvarteto: J. Hanesová, N. Pardubická, K. Zupková, T. štočková (tř. uč. Ing. Kristýna Libosková)

Saxofonové trio: S. Mikeš, V. Jurásek, M. Kozel (tř. uč. Václav Bezděk)

Výstava Martina Pawery, ak. mal. a jeho žáků, kurzistů

Podívejte se na úspěchy našich žáků

 

Povinnost zveřejňování podle § 28a) zákona č.250/2000 Sb.

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

ředitelství:

Mgr. art. Jan Soukup – zástupce statutárního orgánu soukup.j@zusbm.cz

MgA. Terezie Krainová – zástupkyně ředitele | krainova.t@zusbm.cz

úřední hodiny sekretariátu: 8:00 – 15:30

Na Schodech 256/1 736 01 Havířov-Město IČ: 62331663 bank.spojení: 41233791/0100 +420 596 813 128  |  +420 775 672 595

Koncertní sál:

Sadová 29 736 01 Havířov-Město +420 596 813 637  |  +420 775 672 598

Výtvarný a Literárně-dramatický obor:

A.Jiráska 2 (budova bývalého Naturproduktu) 736 01 Havířov-Podlesí

+420 596 813 679 |  +420 776 672 596

sekretariat@zusbm.cz

zusbm@po-msk.cz – podatelna

Datová schránkawp7fdz3